Architectuurcentrum Rondeel zoekt nieuw bestuurslid

Wegens het vertrek van één van onze bestuursleden is er bij Architectuurcentrum Rondeel een vacature voor een algemeen bestuurslid. 

Het Rondeel is een lokaal en regionaal werkende non-profit organisatie op het gebied van architectuur, ruimtelijke kwaliteit, stedenbouw en landschap. Door een breed programma aan activiteiten – lezingen, ontwerpateliers, debatavonden, interventies, prijsvragen, film e.d. – informeert en inspireert Architectuurcentrum Rondeel zowel professionals uit de bouwbranche als een breed publiek. De programmaraad is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van deze activiteiten. Zij bestaat uit ca. 20 vrijwilligers, allemaal werkzaam op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Naast de programmaraad is er nog een groep vrijwilligers die helpt bij het maken van exposities en bij het suppoosten. Er is één medewerker in vaste dienst: een directeur (0,6 fte).

Meer informatie over de activiteiten van het Rondeel: www.rondeeldeventer.nl

Het bestuur

De komende jaren staat Architectuurcentrum Rondeel voor een aantal uitdagingen. Wij willen het Rondeel nog sterker positioneren als platform voor ruimtelijke kwaliteit. Met uitdagende programma’s die discussie in de stad aanjagen en tegelijkertijd het publiek laten genieten van wat architectuur te bieden heeft. Daartoe wordt op dit moment een strategische discussie gevoerd hoe dit vorm te geven.  Ook vraagstukken rondom huisvesting, verjonging en financiële mogelijkheden worden daarin betrokken. 

Het bestuur van de Stichting Rondeel draagt de eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering gedelegeerd aan de directeur. Deze leidt de lopende operatie, in nauwe samenwerking met de voorzitter van de programmaraad.

Het bestuur bestaat uit vijf leden (onbezoldigd), functioneert op afstand en vergadert vier tot vijf keer per jaar. De bestuurlijke cyclus is vastgelegd in het directiestatuut, waarin ook de taken en bevoegdheden van de directeur zijn opgenomen. Het bestuur heeft vooral een toezichthoudende taak, maar wil uitdrukkelijk ook een stimulerende en ondersteunende rol spelen. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. 

Bestuursleden worden benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor telkens vier jaar.

Een bestuurslid van Architectuurcentrum Rondeel

  • is met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en het beleid van de organisatie
  • is een kritisch klankbord voor de directie
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies 
  • is woonachtig in Deventer of directe omgeving en heeft er een relevant netwerk 
  • heeft affiniteit met architectuur en/of stedenbouw
Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *