Jaarprogramma 2017

DE RUIMTELIJKE IMPACT VAN ENERGIETRANSITIE

 

JAARPROGRAMMA 2017

 

Het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 en de Europese Agenda van de Stad (Urban Agenda) waren aanleiding voor het jaarprogramma van Architectuurcentrum Rondeel in 2016 met de klemtoon op ‘de kracht van de stad’. In 2017 gaan we dieper in op een ander thema vanuit de Agenda Stad, namelijk ‘energietransitie’. Al een aantal jaren groeit het besef dat het verbruik van fossiele energiebronnen moet en zal stoppen.

 

Op alle beleidsniveaus werkt de overheid – van landelijk tot gemeente – aan de realisatie van de energietransitie. Onze samenleving zal hierdoor de komende jaren ingrijpend veranderen, niet alleen de technische en logistieke aspecten van de verzorging met energie veranderen. De maatregelen zullen ingrijpende veranderingen met zich meebrengen voor de ruimtelijke kwaliteit op alle schaalniveaus. Windmolenparken en zonnepanelen op de daken van boerderijen, grootschalige stedelijke oppervlaktes die gereserveerd worden voor regenwaterinfiltratie, groen ter compensatie van de steeds toenemende opwarming van steden.

 

Zowel de gemeente Deventer, de regio Stedendriehoek (CleanTech) als de Provincie Overijssel zijn bezig met het ontwikkelen van beleidskaders en het omzetten van concrete doelstellingen:

  • Deventer wil 3000 woningen per jaar energetisch verbeteren en over 14 jaar helemaal energieneutraal zijn.

  • De Provincie Overijssel heeft het doel om uiterlijk 2020 meer dan 42.000 koopwoningen naar energielabel B te verbeteren.

 

De programmaraad van Architectuurcentrum Rondeel vindt het opmerkelijk, dat deze cijfermatige doelstellingen in geen enkel beleidsstuk gekoppeld worden aan de ruimtelijke kwaliteit, terwijl de Nieuwe Energie veel van de schaarse ruimte in ons land in beslag neemt. Hoe ziet Deventer er over 14 jaar uit met 143 windmolens, die nodig zouden zijn om de energiebehoefte van de stad te dekken? Hoe gaan we om met begrippen als horizonvervuiling en dakvervuiling? Zijn de doelstellingen überhaupt realistisch en haalbaar? Waarom wordt het welstandsbeleid niet aangepast op de nieuwe ontwikkelingen? De Energietransitie heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving en andersom moet ruimtelijke kwaliteit kaderstellend zijn voor toekomstige ruimtelijke ingrepen.

 

Architectuurcentrum Rondeel zet daarom in 2017 De ruimtelijke Impact van Energietransitie op de agenda.

 

De ruimtelijke impact van Energietransitie wordt onderzocht vanuit drie ruimtelijke invalshoeken:

Rood = het gebouw (integraal ontwerpen, welstandsbeleid)

Grijs= de stad (welstandsbeleid, energienetwerken)

Groen= het landschap (identiteit van het Sallands energielandschap)

 

ROOD - HET GEBOUW

 

Onze gebouwen worden gaandeweg bedekt en behangen met groene gevels en zonnepanelen. Er zijn initiatieven tot stadslandbouw. De architectuur van panden verandert. Wat is de rol van welstand hierbij? Welke spelregels zijn nodig rond de duurzaamheidsmaatregelen?

Welke invloed hebben gebouwen op het klimaat? Is er meer nodig dan top-down maatregelen en energieleningen om gebouweigenaren tot verduurzaming van hun woningbezit aan te sporen? Welke bottom-up initiatieven zijn er die aandacht verdienen?

 

GRIJS - DE STAD

 

De huidige trek naar de grote stad impliceert nog meer mensen in hoge concentraties en maakt het veraangenamen van steden dus extra actueel. Van de totale CO2-uitstoot wordt 30% veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Hoe maken we de stad klimaat-adaptief? Hoe transformeren steden tot Smart Cities? Gaan we op individuele schaal energie opwekken, in coöperaties of gaat elk schaalniveau meetellen? Hoe voorkomen we verdere verstening? Wat is de impact op transport en individueel en openbaar vervoer? Is de Klimakommune Saerbeck een voorbeeld voor Nederlandse dorpen?

 

GROEN- HET LANDSCHAP

 

Landgoederen beheren ruim 10% van het oppervlak van de provincie Overijssel. De landgoedzone rondom Deventer is een schitterend voorbeeld van een uitloopgebied voor de stad waar de verbinding tussen stad en achterland op diverse manieren gelegd wordt. Op het platteland zijn grootse operaties voorhanden. Moeten we leren leven met windmolenparken langs snelwegen en met zonneparken in het open veld? Welke rol speelt de tendens naar een nieuwe regionalisering van de economie?

 

RONDEEL | NIEUWSBRIEF

RONDEEL | NIEUWS

IMAGE Finishvlag als startsein voor Deventer bedrijvigheid

  De Smidsgang tussen Hema en The Sting in Deventer krijgt een rode finishvlag deze zomer. Het ontwerp van stedenbouwkundig ontwerper Marc Polman... Lees meer...
IMAGE Ruimtelijke impact van de energietransitie: maak van de nood een deugd

De noodzaak voor energietransitie wordt wereldwijd groter. Hoe kunnen we een energielandschap vormgeven dat niet alleen het uitzicht verrijkt, maar... Lees meer...

VIDEO | STEENGOED... KEIBEST

 

ARCHITECTUURROUTE STEDENDRIEHOEK

Rondeel | Archief