Agenda

DEBAT | Woningbouw anno 2015 in de Stedendriehoek

DEBAT | Een nieuw elan voor architecten? | 27-03-2015

Architectuurcentra Bouwhuis en Rondeel organiseren samen met Attika Architecten uit Zutphen en de Bouwsociëteit Stedendriehoek een debat over de initiatieven die tussen maart 2013 en januari 2015 zijn ondernomen door ontwikkelaars, bestuurders en architecten om de woningbouw in de Stedendriehoek uit het slop te halen.  

 

Dit debat moet een update opleveren voor het debat van 22 maart 2013 waarin Bouwhuis en Rondeel partijen opriepen om initiatieven te ontwikkelen die bij moesten dragen aan de hervorming van de woningbouw. Roland Duong (‘de slag om Nederland’, ‘de slag om Europa’, ‘de slag om de klerewereld’) zal als discussieleider optreden.

 

PROGRAMMA DEBAT: VRIJDAG 27 MAART 2015, 14.00 – 18.00 UUR

 

LOCATIE: Het Pakhuis, Lijmerij 23, 7202 AZ Zutphen (2 minuten lopen vanaf station Zutphen (Noorderhaven))

 

Toegang: gratis

 

AANMELDEN

In verband met de beschikbare ruimte het verzoek om u aan te melden voor de bijeenkomst. U kunt zich hier per e-mail aanmelden.

 

 

De belangrijkste vragen die aan de orde komen zijn:

  • Heeft er sinds 2013 een beleidswijziging in de grondexploitatie van een aantal herontwikkellocaties  in Deventer, Apeldoorn en Zutphen plaatsgevonden?

  • Is er afgeboekt op de grondwaarde en hoeveel?

  • Waar heeft dat tussen 2013 en 2015 toe geleid?

  • In hoeverre zijn de woningbouwprogramma’s aangepast?

  • Wat is er met de architectuur gebeurd?

  • Hoe zien de demografische ontwikkelingen er in de drie steden uit?

  • Wat kunnen we van elkaar leren?

  • Zijn we anno 2015 tot nieuwe ontwikkelmethoden gekomen?

 

Makelaar Rico ten Hag, als onderzoekende makelaar het meest betrokken bij de dagelijkse werkelijkheid over vraag en aanbod op de woningbouwmarkt, toont ons wat er werkelijk gebeurt in de Stedendriehoek, wat goed verkoopt en welke trends er te zien zijn.

Architect Geke de Wilde van Attika Architecten laat zien hoe hij zich heeft ingespannen om als architect lastige projecten in Zutphen toch te kunnen ontwikkelen.

Vanuit Deventer zal projectleider Marco Odding ons kansrijke initiatieven voorschotelen in de nieuw te bouwen wijk Steenbrugge.

En projectleider Peter Scherders zal aangeven hoe de nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn met zeshonderd minder woningen dan oorspronkelijk gepland toch een volwaardige aantrekkelijke wijk lijkt te gaan worden, waarbij er volgens hem geen afbreuk is gedaan aan de kwaliteit van de architectuur.

 

BELEID

Aan de verantwoordelijke wethouders van de drie steden Deventer (vervanger wethouder Kolkman: concerndirecteur J. Arentsen), Zutphen (Mw. C. Pennings) en Apeldoorn (de heer N. Stukker) zal de vraag worden gesteld welke beleidswijzigingen zij sinds 2013 in de grondexploitatie van een aantal herontwikkellocaties hebben moeten doorvoeren en waartoe dat in hun ogen heeft geresulteerd.

Ten slotte willen we van de drie bestuurders horen hoe de gesprekken met de provincie verlopen over het Regionaal Programma Wonen 2015-2025 (opvolger van KWP3) en hoe elke stad denkt hoeveel nieuwbouwwoningen zij jaarlijks in hun eigen stad  kunnen realiseren.

 

Het doel van het debat is om zicht te krijgen op de trends die zich in de steden voordoen, welke soort woningen verkopen in de ene stad beter dan in de andere en waar komt dat door?  Is er een verschil in bestuurlijke aanpak? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar verder inspireren? Hebben de nieuwe vruchtbare initiatieven na de stagnatie in de woningbouw ertoe geleid dat we anno 2015 tot nieuwe ontwikkelmethoden zijn gekomen?

 

Keynote speaker Roland Duong zal als ervaren discussieleider en programmamaker van de VPRO series ‘de slag om Nederland’ , ‘de slag om Europa’ en ‘de slag om de klerewereld’ ons confronteren met  dilemma’s en zwakke en sterke uitspraken, maar  – als het goed  is – ons leiden naar een mogelijke oplossing?

 

We eindigen het debat om 16.30 uur en sluiten af met een  hapje en drankje.

 

SPONSOREN

Bouwsociëteit Stedendriehoek, Architectuurcentrum Rondeel, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Regio Stedendriehoek

 

PUBLICATIES

 

Berichtgeving over het debat in de Stentor – 11 maart 2015: Debat over woningbouw in Stedendriehoek

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *