Nieuws

Kindcentrum Rivierenwijk: een licht en verfijnd gebouw

Het Kindcentrum Rivierenwijk is inmiddels in gebruik, er is een goed bezochte open dag geweest en Architectuurcentrum Rondeel organiseerde een oplevering op 11 maart.

 

 

De circa 35 bezoekers verzamelden in de centrale hal. Frank van Unen opent de avond met een kort welkomstwoord.

Architect Liesbeth van der Pol van DOK Architecten uit Amsterdam vertelt over het ontwerp van de school.

Het plan is voortgekomen uit een prijsvraag waarin een centrumgebouw voor de vernieuwde Rivierenwijk werd gevraagd. Zij vertaalde deze wens in een licht en verfijnd gebouw waarvan de daken als een soort vlindervleugels licht omhoog lopen. Dit wordt geaccentueerd door de forse dakoverstekken die zijn uitgevoerd met een expressieve houten rand.

 

De functies zijn gegroepeerd rond een centrale halruimte die op verschillende manieren te gebruiken is. Het gebouw richt zich op het Kindlint en de waterpartij aan de zuidzijde van het gebouw. Hier ligt ook het schoolplein. Dit schoolplein is open en loopt daarom door in het naastgelegen park. De kinderen zijn dus niet opgesloten op het schoolterrein, maar mogen vrijelijk spelen en rondlopen. Zo is daarom het schoolplein ook buiten schooltijd te gebruiken voor de parkbezoekers.

Haar bevlogenheid heeft zij, mede door een uitstekende aannemer die steeds bereid was mee te denken in de uitwerking van het plan, weten vorm te geven in een aangenaam en zorgvuldig gedetailleerd gebouw.

 

Ruben Visser (DOK Architecten) vertelt verder over de meer technische aspecten en de uitwerking van het bouwplan. Zo is de houten draagconstructie wezenlijk voor de toekomstige flexibiliteit van het gebouw. Lokalen en kamers zijn gemakkelijk te veranderen, doordat de draagconstructie geen blokkades opwerpt. De expressiviteit van de draagconstructie zorgt bovendien voor een fraai gelede ruimteopbouw. Mede door de eis van een grote rust in het interieur heeft dit geleid tot een rustig vormgegeven, maar toch levendig gebouw.

 

RUST

Directeur Ton Plagman van de basisschool vertelt vervolgens over de problematiek van zijn onderwijs in de moeilijke Rivierenwijk. Er zijn kinderen van 35 nationaliteiten, waarvan sommigen geen Nederlands spreken als zij op vierjarige leeftijd de school binnen komen. Mede omdat veel kinderen een drukke en onrustige thuissituatie hebben legt Plagman de nadruk op een grote mate van rust in het gebouw. Het moet een veilige en rustige plaats zijn waar de kinderen zich kunnen ontplooien. Zoals al vermeld hebben Liesbeth van der Pol en Ruben Visser dat weten te vertalen in een prachtig gebouw waar hij dan ook zichtbaar trots op is.

 

RONDLEIDING

Tot slot worden de bezoekers rondgeleid door het gebouw waarbij vooral de installatieruimte extra aandacht krijgt. Daar komt een bezoeker anders nooit in.

Ook de gymnastiekzaal is opvallend. Er is veel aandacht besteed aan de akoestiek die heel gedempt is. Geen galmende onrustige zaal, maar een bijna dode ruimte in rustige kleuren, waardoor de kinderen zich goed kunnen concentreren op de activiteiten waar ze voor komen.

De Oplevering 2015

 

Regelmatig organiseert Architectuurcentrum Rondeel Deventer een bezoek aan een pand dat (bijna) opgeleverd is. De opdrachtgever en de architect geven een toelichting op het plan en daarna volgt een rondleiding.

Zo kunnen geïnteresseerden als eersten een pand bezoeken, een bezoek dat in veel gevallen bovendien na inhuizing van de gebruiker niet meer mogelijk is.

Een unieke gelegenheid dus, die door de toelichtingen een hoog informatief gehalte krijgt.

 

{ppgallery}slideshow20150311kindcentrum{/ppgallery}

 

Lees ook: De oplevering 11-3-2015: Kindcentrum Rivierenwijk

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *