Anbi

Architectuurcentrum Rondeel heeft sinds 2013 ANBI status (culturele ANBI) en staat geregistreerd onder haar statutaire naam ‘Stichting Rondeel’, RSIN 803340205. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast kan een ANBI aangewezen worden als culturele ANBI.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

(Stand 2019)
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Actuele informatie over de geldende belastingvoordeel is te vinden op de website van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl

Stichting Architectuurcentrum Rondeel
RSIN 803340205

Beloningsbeleid

Bestuur en programmaraad: onbezoldigd
Medewerkers: volgens CAO voor Architectenbureaus

Governance Code Cultuur

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Het bestuur van Architectuurcentrum Rondeel onderschrijft de Governance Code Cultuur

Jaarrekening

Rondeel Jaarrekening 2021

Jaarverslag Architectuurcentrum Rondeel – 2021

Mission Statement

Mission Statement Architectuurcentrum Rondeel

Publiciteit is welkom! Deel dit via: