AgendaAgenda-homeArchief agendaDag van de Architectuur

Masterclass Biobased, regeneratie en het symbioceen

met Daan Josee en Annelot Wartna

14 juni, start 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in het ACEC-gebouw, Roggestraat 44 in Apeldoorn.

In het kader van de Dag van de Architectuur 2024 organiseren Architectuurcentrum Rondeel in Deventer en Architectuurcentrum Bouwhuis in Apeldoorn een Masterclass Biobased Bouwen door architecten Daan Josee en Annelot Wartna van architectenbureau Maas Kristinsson.

Tijdens de masterclass zullen de ontwerpuitdagingen bij het bouwen met biobased bouwmaterialen centraal staan. Die opgave wordt geplaatst in de context van de productie van natuurlijke grondstoffen voor de bouw, de verwerking tot bouwmaterialen en de toepassing in gebouwen en aan het eind de teruggave aan de natuur, zodat er een echte kringloop tot stand komt.

Daan en Annelot willen zich graag zo goed mogelijk voorbereiden. Dus als u vragen heeft aan hen, geef die dan aan ons door. Als u al antwoorden hebt horen wij dat ook graag. U kunt dit mailen naar info@rondeeldeventer.nl

Over Daan Josee en Annelot Wartna

Daan Josee is nu directeur-senior architect bij Maas Kristinsson Architecten. Daarvoor, sinds 1988 was hij de rechterhand van Jón Kristinsson eigenaar/oprichter van Kristinsson Architecten in Deventer aan de Noordenbergsingel 10. Daan Josee heeft vanaf 2001 het bureau overgenomen. Het bureau is nu samengevoegd met Maas Architecten onder de naam Maas Kristinsson Architecten: MA-KR. De combinatie van duurzaamheid/innovatie en architectuur is zijn handelsmerk. Het thema staat nu weer enorm in de belangstelling, maar Kristinsson Architecten was één van de pioniers op dat gebied. Jarenlange ervaring op dit terrein hebben geleid tot een doordachte filosofie en een doorwrochte aanpak.

Annelot Wartna is nu 6 jaar werkzaam als architect bij Maas Kristinsson Architecten. Ze heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en de ENSA Paris-La Vilette. Gestart bij Maas Architecten, heeft ze zich bekwaamd in de villabouw in het hogere segment. Nu bij Maas Kristinsson Architecten ontwikkelt ze zich in het maatschappelijk vastgoed en zet ze zich in voor het breder implementeren van het Biobased Bouwen. Ze wil mensen buiten de Biobased Bubble meekrijgen in de beweging en doet dat met aanstekelijk enthousiasme.

Wat is biobased bouwen?

Biobased bouwen verwijst naar het proces van het construeren van gebouwen en infrastructuur met behulp van natuurlijke hernieuwbare bronnen. Materialen zoals hout, hennep, stro, bamboe en myceleum worden ingezet om structuren te creëren die niet alleen duurzaam zijn, maar ook bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Deze bouwmethode streeft naar een minimale ecologische voetafdruk door de reductie van CO2 emissies en het bevorderen van een circulaire economie.

Vraagstukken

Daan Josee gaf op 12 maart jl. een korte reflectie op het Biobased Bouwen in het kader van de “oogst” van de Nacht van Biobased Bouwen (7 februari 2024). Hij wees op de kansen, maar ook op de beperkingen bij het gebruik van biobased bouwmaterialen. Regionaal “Van land tot pand” kan nog niet de totale oplossing bieden. Onze economie is (nog) geen waarde-economie, maar een groei-economie. Als we werkelijk willen opschalen in het gebruik van biomaterialen komen we in de problemen met de productie.

Dus naast de ontwerpuitdagingen zijn er ook uitdagingen in de totale keten. Soms zullen de “masters” de vragen ook nog niet kunnen beantwoorden, maar de agendering van het vraagstuk is ook wat waard. In de masterclass zullen Annelot en Daan aan de hand van casestudies laten zien dat biobased meer kan zijn dan een bouwmaterialentransitie, waarbij in het bijzonder een belangrijke rol is weggelegd voor de architectuur. Hierover later meer informatie.

Als u vragen heeft aan Daan en Annelot, geef die dan aan ons door. Als u al antwoorden hebt horen wij dat ook graag. U kunt dit mailen naar info@rondeeldeventer.nl

Meld je aan voor de Masterclass Biobased, regeneratie en het symbioceen met Daan Josee en Annelot Wartna

    * Deelname in volgorde van aanmelding

    Publiciteit is welkom! Deel dit via:

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *