Jaarlijks publiceert Stichting Architectuurcentrum Rondeel haar jaarverslag op de website.