Archief agenda

17-04 | Vierde Goede Gesprek | ‘Verstedelijking met respect voor bodem, water, natuur en landschap’

In dit vierde Goede Gesprek willen we op 17 april a.s. bodem, water, natuur en landschap centraal stellen en van daaruit de woningbouwopgave benaderen. Wat betekent ‘Water en Bodem sturend’ voor de verstedelijkingsopgave van Deventer (11.000 woningen erbij in 2035)? In hoeverre moet er rekening worden gehouden met de natuur- en landschapswaarden bij de verstedelijkingsopgaven en wat vindt u daarbij belangrijk? Opnieuw is Andries van den Berg bereid gevonden om de discussie te leiden bij dit vierde Goede Gesprek.

We lopen steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. Het voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk.

Bovendien zet het veranderende klimaat alles op scherp. De zeespiegel stijgt. De afgelopen jaren hebben we in korte tijd te maken gehad met grote wateroverlast en extreme droogte. Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water.

Wat ‘Water en Bodem sturend’ betekent voor de verstedelijkingsopgave van Deventer (11.000 woningen erbij in 2035) is het thema voor deze bijeenkomst.

Programma vierde Goede Gesprek – 17-04-2023, 20,00 uur

Het vierde Goede Gesprek vindt plaats op 17 april a.s. en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

LOCATIE: Theaterschip, Scheepvaartstraat 9 (Havenkwartier) in Deventer.

 1. Inleiding over ‘Water en Bodem sturend’ (natuur- en landschapswaarden) in Deventer en omgeving.
  Door: Jaap van der Salm van H+N+S Landscape Architects
 2. Inleiding over ‘synergiekansen’: Kunnen bebouwing en groenblauwe kwaliteiten elkaar versterken?
  Door: Judith Snepvangers van St. IJssellandschap
 3. Een voorbeeld: Blauwestad in Groningen ‘Ruimte om in te wonen’
  Door: Andries van den Berg
 4. Toelichting op de ‘Maatlat klimaatadaptief bouwen’
  Door: Edwin van der Strate van TAUW Advies- en Ingenieursbureau

Daarna is het de beurt aan het publiek. In hoeverre moet er rekening worden gehouden met de natuur- en landschapswaarden bij de verstedelijkingsopgaven en wat vindt u daarbij belangrijk? Deze discussie vindt plaats onder leiding van Andries van den Berg.

In heel Nederland is men aan het kauwen op dit thema. Op 25 november 2022 stuurde de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangaf dat de bodem en het water de basis zouden moeten zijn bij de indeling van ons land. Dat uitgangspunt wordt kort samengevat met ‘Water en Bodem sturend’.

Ons water en onze bodem zijn letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. We halen ons drinkwater uit de bodem. De bodem biedt stevigheid, als fundament voor onze wegen en huizen. Is de bodem te nat of juist te droog? Ook onder de grond is het een drukte van jewelste. Buizen, pijpen, kabels, winning van grondstoffen en ook een rijk bodemleven, zoals op dit moment te zien is in de film ‘Onder het maaiveld’ bij MIMIK. (zie hierna)

Op die bodem moeten we zuinig zijn. Tot duizend jaar geleden pasten de inwoners zich vooral aan de natuurlijke omstandigheden aan. Zo is Deventer door Lebuinus gesticht op één van de hoger gelegen zandduinen naast de rivier de IJssel.  Later veranderde dat, en zorgden we ervoor dat water en bodem zich aan ons aanpasten. Door bijvoorbeeld dijken en sloten aan te leggen. Het vertrouwen in de maakbaarheid van ons landschap is groot, maar nu is de grens bereikt en moet het roer om.

AANMELDEN VOOR VIERDE GOEDE GESPREK OP 17-04-2023

  Aanmeldformulier voor het Vierde Goede Gesprek | ‘Verstedelijking met respect voor bodem, water, natuur en landschap’

  E-mailadres *

  Telefoonnummer *

  Aantal personen *

  * Verplicht veld
  ** Deelname in volgorde van aanmelding

  OVER DE GOEDE GESPREKKEN

  Architectuurcentrum Rondeel in Deventer is bezig met een aantal Goede Gesprekken over de verstedelijkingsopgave van deze gemeente (11.000 woningen extra in 2035). Dit organiseren we om de gemeente en de gemeenschap te ondersteunen bij het maken van de goede keuzes, die leiden tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (onze missie).

  EEN VOORBEELD IS DE BLAUWESTAD IN GRONINGEN: ‘Ruimte om in te wonen’

  Bron: Blauwestad.nl

  FILM-TIP: ‘ONDER HET MAAIVELD – MIMIK

  TICKETS ONDER HET MAAIVELD – MIMIK

  Reserveer tickets bij MIMIK

  Publiciteit is welkom! Deel dit via:

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *