Agenda

Betekent de slimme stad ook een gelukkige(re) burger?

 
LEZINGENAVONDEN +SENSORWANDELINGEN | 15-11-2018 | 20.00 UUR

Steden hangen inmiddels vol met allerlei camera’s en sensoren, waarmee inwoners en bezoekers worden gevolgd. Een ontwikkeling die steeds meer zichtbaar wordt en onderdeel is van de slimme stad. Soms nodig en praktisch, maar niet altijd wenselijk. Wat gebeurt er met die data en wat is de impact ervan op onze stad en inwoners? Architectuurcentrum Rondeel en studenten van Saxion vragen het zich af. Ze organiseren daartoe een tweetal sensorwandeltochten op 4 en 7 november. Hun bevindingen presenteren ze op 15 november in het architectuurcentrum. Daarnaast is er een workshop en discussieavond op 22 november.

Ook in Deventer hangen steeds meer camera’s en sensoren. Denk aan het reguleren van het verkeer en de verwerking van de afvalstromen in de gemeente. Anderzijds worden deze middelen ingezet om het gedrag – soms ongewenst – van inwoners en bezoekers te monitoren.

In hoeverre zijn wij ons bewust van deze ontwikkeling en het verzamelen en gebruik van deze data?

Hebben wij – bewoners en gebruikers van de stad – wel vertrouwen in de wijze waarop partijen, overheid en commerciële bedrijven, omgaan met deze gegevens? En wat is de invloed van de verzamelde big data op de inrichting van de openbare ruimte?

We roepen inwoners van Deventer en omliggende dorpen op om over dit onderwerp mee te praten. Bezoek de bijeenkomsten en/of neem deel aan een van de sensortochten.

Sensortochten 4 en 7 november

Vier studenten van Saxion in Deventer organiseren in opdracht van Rondeel een tweetal sensorwandelingen door de binnenstad en op het industrieterrein. Ze brengen in kaart wat eraan sensoren, camera’s en andere technieken gebruikt. De Saxion-studenten onderzoeken vervolgens wat onze stad doet met al deze informatie.

Zondag 4 november – 14.00 uur
Sensorwandeling door het Havenkwartier en bedrijventerrein Bergweide. Verzamelen en vertrek voor de ingang van Fooddock.

Woensdag 7 november – 16.00 uur
Sensorwandeling door de binnenstad van Deventer (Boreel – Walstraat – Lange Bisschopstraat). Verzamelen en vertrek bij La Place (naast de Boreel)

15-11-2018 | 20.00 uur | Presentatie resultaten onderzoek en lezingenavond

Benieuwd naar de uitkomsten van hun onderzoek? Kom dan op 15 november, 20.00 uur, naar Architectuurcentrum Rondeel, waar de Saxion-studenten de resultaten van het onderzoek presenteren. Ook zijn er twee sprekers over de wereldwijde ontwikkelingen rondom big data en de invloed hiervan op de architectuur en stedenbouwkundige vormgeving.

Martijn Huting, beeldend kunstenaar, onderzoeker stedenbouw-planologie en docent Saxion vertelt vanuit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt iets over de impact van dataverzameling en technologie m.b.t. de openbare ruimte.

Heinze Havinga, docent/onderzoeker Academie Creatieve Technologie Saxion, schetst een beeld van wat verschillende steden in de wereld zoals aan data verzamelen en wat er mee vervolgens mee gedaan wordt.

22-11-2018 | 20.00 uur |Workshop en discussieavond 22 november

Discussieleiders deze avond zijn:Bert Groot, docent/onderzoeker Planologe en Smart Cities bij Saxion en Jan-Willem Wesselink,oprichter Kennislab voor Urbanisme en kwartiermaker voor Future City Foundation.

Tijdens deze interactieve avond gaan we in gesprek en worden we gestimuleerd om onze ideeën en eigen ervaringen rond het onderwerp te delen en te verbeelden. Ook worden er korte pitches gehouden door professionals die in hun werk bezig zijn met dataverzameling, de digitalisering en de Slimme Stad. Daarnaast worden de resultaten en reacties van deelnemers aan de sensortochten gepresenteerd.

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *