Nieuws

Perspectieven voor de binnenstad

In 2014 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met de TU Delft de Atlas van de verstedelijking in Nederland. De kaarten in deze Atlas illustreren de extreme verschillen in groei en krimp van de 35 grote steden in Nederland. Over ‘1000 jaar verstedelijking’ heeft RCE een reizende expositie gemaakt, die in Architectuurcentrum Rondeel te Deventer van 23 april t/m 17 mei is te zien.

 

23 april t/m 17 mei 2015
Tentoonstelling “Perspectieven voor de binnenstad – 1000 jaar verstedelijking in Nederland, hoe verder?”

De expositie maakt onderdeel uit van de bijeenkomstenreeks ‘Atlas op tournee’. Op deze tournee worden stedelijke opgaven in Delft, Almere, Lelystad, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, Hengelo en Utrecht onder de loep genomen door vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties, stedenbouwkundigen en architecten.

 

Tot 1400 had Deventer meer inwoners dan Amsterdam. Apeldoorn en Hengelo waren in 1500 nog niet eens zichtbaar op de kaart. Inmiddels zijn de verhoudingen omgedraaid en staat Deventer op de 27ste plaats als we kijken naar het aantal inwoners. Steden als Apeldoorn, Zwolle en Amsterdam hebben ons al lang ingehaald.

Hoe is het mogelijk dat je als een van de rijkste Hanzesteden in de 14 eeuw, deze positie daarna uit handen moet geven aan de Hollandse steden en in de 18e eeuw zelfs te maken krijgt met krimp? Hoe verging dat de andere steden in Nederland? Waarom is Hengelo tussen 1850 en nu zo gegroeid? De expositie ‘1000 jaar verstedelijking in Nederland’ plaatst zulke ruimtelijke vraagstukken in perspectief.

 

De identiteit van de stad
Lezing op 23 april 2015, 20.00 uur

De expositie zal op 23 april worden ingeleid door de heer J. E. Abrahamse, een van de auteurs van de Atlas van de verstedelijking in Nederland. Bovendien zullen inleiders uit Apeldoorn, Deventer en Hengelo in een korte presentaties iets vertellen over de historie, de ontwikkeling en de identiteit van hun stad. De avond wordt afgesloten met interactieve flitsportretten van de drie steden.

 

Perspectieven voor Apeldoorn, Deventer en Hengelo
Expertmeeting op 30 april 2015 uur in Architectuurcentrum Rondeel

 

Experts en belangstellenden buigen zich op 30 april over het onderwerp: Wat betekent de identiteit van de stad voor transformatieopgaven en leegstand in die stad? Wint kwaliteit het hier van kwantiteit?

De veranderende economische randvoorwaarden en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen in alle drie steden voor structurele leegstand. Uitgaande van de gegroeide identiteit van elke stad wordt tijdens een expertmeeting gezocht naar ontwikkelpotenties. In hoeverre wordt het toekomstperspectief van de stad bepaald door de in het verleden ontwikkelde kwaliteiten en de unieke identiteit van elke stad: Deventer als oude Hanzestad, Apeldoorn als woonstad en Hengelo als industriestad.

 

Expertmeeting en Expositie zijn mede mogelijk gemaakt door RCE in samenwerking met Architectuur Lokaal en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

 

De reizende expositie was/is te zien in Delft, Deventer, Almere, Amersfoort en Utrecht.

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *