expo

Rivierenwijk – Krachtwijk!

17 april 2008 t/m 15 juni 2008

 Van 17 april tot en met 15 juni is in Architectuurcentrum Rondeel een tentoonstelling over de wijkontwikkelingen in honderd jaar Rivierenwijk te zien. De tentoonstelling is door Architectuurcentrum Rondeel gemaakt in samenwerking met wooncorporatie Rentree. 

 

OPENING: 17 april 2008 om 19.30 uur

Veranderende rolverdeling


Om tot een plan voor de wijkvernieuwing te komen, hebben gemeente, wooncorporatie Rentree en het Rijk afspraken gemaakt over de rolverdeling. Professor Hugo Priemus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft, gaat in gesprek met verantwoordelijk Deventer wethouder Ina Adema en directeur bestuurder van wooncorporatie Rentree Rinie Teuben.

Verschillende aspecten zullen worden belicht en bediscussieerd. Wat betekent het dat Rentree de regie over de wijkvernieuwing voert? Wat doet de gemeente dan nog? Wat betekenen de afspraken over de aanpak van de Rivierenwijk die minister Vogelaar met de gemeente Deventer heeft gemaakt? Hoe denken bewoners mee bij de totstandkoming van de plannen?

Tentoonstelling

Na alle aandacht in de media is het voor Rondeel interessant om aandacht te besteden aan aspecten als: Hoe heeft de wijk zich in ongeveer 100 jaar ontwikkeld? Hoe worden kennis, wensen en ideeën van bewoners een wezenlijk onderdeel van deze wijkvernieuwing? Hoe ziet dat plan voor de wijkvernieuwing er uit? Hoe ziet het plan voor de Amstellaan er uit?

Rondeel brengt de ontwikkeling van de Rivierenwijk vanaf 1930 met een kijkje in de toekomst van 2030 in beeld . Er is specifieke aandacht voor het huidige proces van sociale en fysieke wijkvernieuwing. Rivierenwijk is een officiële ‘Vogelaarwijk’, waar begin dit jaar het eerste plan met de minister werd ondertekend.

In de expositie beleven bezoekers twee kanten, ze zijn deelnemer en toeschouwer tegelijk. Al wandelend door de expositie zijn bezoekers even onderdeel van de buurt door de jaren heen. Er is gebruik gemaakt van het materiaal uit het buurtmuseum dat door de bewoners is verzameld. U kunt dit alles aanschouwen in een kleurrijke expositie in Architectuurcentrum Rondeel.

Geschiedenis

De Rivierenwijk is ontstaan als deelplan van het Wederopbouwplan van Deventer na de Tweede Wereldoorlog. In ruim tien jaar tijd is de wijk gefaseerd gebouwd.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de huurwoningen in deel II (tussen Amstellaan en Roerstraat) gerenoveerd. In 2008 zullen deze woningen, na ruim 50 jaar met lief en leed bewoond te zijn geweest, worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe ontwikkeling. De portieketagewoningen in de Deltabuurt zijn in de jaren tachtig door de beleggers voor een belangrijk deel uitgepond. Dat betekent verkocht aan particuliere eigenaren, die vervolgens de flats soms weer gingen verhuren. Studenten en mensen die op korte termijn een woning nodig hadden doen hun intrede in de buurt. Op dit moment staat de Rivierenwijk aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. Niet alleen de fysieke structuur wordt aangepakt, maar ook de sociale structuur: elke bewoner een ‘treetje hoger’.

Tijdens de expositieperiode worden twee extra bijeenkomsten georganiseerd:

Lezing Bewonersbetrokkenheid

Ap van Straaten van de Rastergroep heeft samen met Joop Hofman Allianties een methode ontwikkeld om de betrokkenheid van bewoners bij de plannen te vergroten, het ‘Kolonisten van de Wijk-project. Zij vormden samen ook het laboratorium dat tijdens de uitvoering steeds de resultaten van het project verwerkte en gereed maakte voor de volgende fase. Wat onderscheid de Kolonistenaanpak in de Rivierenwijk van ‘normale participatieprocessen’?

Wat betekent een ‘treetje hoger’ op de maatschappelijke ladder voor bewoners nu eigenlijk?

LEZING Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk – Woensdag 11 juni, 19.30 uur

Joop Nuyens van het Arnhemse stedenbouwkundig Buro Oost heeft, in opdracht van Rentree en met inbreng van bewoners en gemeente, een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de wijk. Op deze avond zal dit plan door Joop Nuyens worden toegelicht.

In het plan wordt rekening gehouden met verschillende leefstijlen van mensen. Wat zijn verschillende leefstijlen? Hoe kun je dat in een plan verwerken? Bart Kroesbergen van Motivaction vertelt over zijn bevindingen.

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *