expo

Wij leven hoog

26 april 2007 t/m 24 juni 2007

Een tentoonstelling over de functie van dakbegroeiing: esthetisch, functioneel of pure noodzaak Wat is tegenwoordig de functie van daktuinen? Gaan wij meer richting de functionele aspecten of speelt esthetica een grote rol. Vallen deze twee zaken goed met elkaar te combineren? Wast hier ook de ene hand de andere?

 

 

Extra lezing met korte excursie op donderdag 14 juni om 19.30 uur in Architectuurcentrum Rondeel te Deventer

 

Thema

 

Groendaken waren ten tijde van onze voorouders puur functioneel. Het grasdak en het dak op de plaggenhut hadden de functie om weer en wind buiten te sluiten.

 

De laatste decennia worden daktuinen aangelegd om esthetische redenen. Dunne sedumvegetaties bieden een kleurrijk en groen beeld en bouwwerken laten zich ineens gemakkelijk in een groene omgeving opnemen. De daktuin biedt bouwheer en architect de mogelijkheid om zich te onderscheiden.

Nu de wereldbevolking verder toeneemt en `global warming` een klimaatverandering in gang heeft gezet, komt de functie van dakbegroeiing in een ander daglicht te staan. Milieu en ecologische aspecten gaan een steeds grotere rol spelen. Meervoudig ruimtegebruik, waterretentie, stofbinding, ecologie en geluidsabsorptie zijn onderwerpen waarin juist dakbegroeiing een rol kan vervullen. Welke rol is er voor dakbegroeiing weggelegd?

 

Tentoonstelling

Architectuurcentrum Rondeel in Deventer gaat met deze expositie dieper in op alles wat een daktuin kan betekenen:

Foto’s belichten de esthetische kant van daktuinen

Modellen laten zien hoeveel water kan worden gebufferd

Projectpresentaties tonen de techniek

Deskundigen vertellen over hun filosofie rond dit thema

Lezingen gaan in op een beter leven met groendaken

 

OPENING DONDERDAG 26 APRIL 2007 OM 20.00 UUR

 

De tentoonstelling wordt geopend met de voordracht ‘beter onder de groene zoden’ door drs. Fred Tonneijck, ecotoxicoloog bij Triple E te Arnhem en een inleiding door Leen Goedegebuure, tuin- en landschapsarchitect BNT te Nunspeet.

 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur

Toegang: gratis

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *