Home - overige

28 juni 2024: Bezoek van Rondeel aan Ubuntuplein en Hof van Zutphen

Als vrijwilligersuitje is het Rondeel op bezoek geweest bij de coöperatieve vereniging Ubuntuplein Zutphen (BUZ). Het Ubuntuplein is een project met 110 levensloopbestendige appartementen, een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. En we zijn op bezoek geweest bij het naastgelegen Hof van Zutphen, een project met 51 koopwoningen. Twee projecten naast elkaar, bedoeld voor ouderen (55+), die als doel hebben om samen actief oud te worden en met medebewoners zorg en gezelligheid te delen.

De projecten zij in 2022/2023 opgeleverd als resultante van een jarenlange voorbereiding (20 jaar!) waarbij bewonerscollectieven verenigd in het project Ubuntuplein samen met de gemeente, ontwikkelaars, woningcoroporaties, financiers, bouwbedrijven en architecten hebben gezocht naar een oplossing voor hun woonwensen. Kort samengevat kwam het erop neer dat de bewonerscollectieven (Ubuntuplein, de Noabers en de Derde Fase), de handen ineen hebben geslagen om een project van de grond te tillen voor jong en oud en voor mensen met ruimere en krappere beurzen.

De bewoners waren gedreven en van goede wil, maar beschouwden zichzelf wel als leken in de bouwwereld. Dus er werd gezocht naar advisering en samenwerking met verschillende professionele partijen. Er zijn veel organisaties/bedrijven voorbijgekomen, die soms niet wilden meewerken, maar na een bestuurswisseling of een beleidswijziging wel weer geïnteresseerd waren. Het werd een lang en taai proces. Na een paar keer 0 op het rekest te hebben gekregen, is de bewonersgroep zelfs op zoek gegaan naar alternatieve financiering en kwam terecht in een schimmige, exotische wereld. Begrijpelijk dat die route weer werd verlaten.

De oplossing werd gevonden in de realisatie van twee projecten, allebei voor ouderen. De landelijk opererende organisatie Knarrenhof heeft zich ontfermd over de Hof van Zutphen. Habion is verder gegaan met het Ubuntuplein. Architect Evelien van Veen van Woonwerk Architecten uit Rotterdam heeft beide projecten ontworpen.

De bewonersvereniging BUZ heeft een grote stem in de woningtoewijzing voor het Ubuntuplein. De woningtoewijzing voor de koopwoningen van de Hof van Zutphen gaat via de wachtlijst van de Knarrenhof. Er is veel belangstelling voor deze vorm van gemeenschappelijk wonen. Voor de sociale huurwoningen is een grote wachtlijst. De Vrije sector woningen zijn moeilijker te verhuren. Waarschijnlijk is de prijs daar debet aan. Een dergelijke woning kost €1050 per maand incl. servicekosten en energie. De energiekosten zijn laag vanwege de duurzame manier van verwarmen en energie-opwekking.

Bewoners doen veel zelf, zoals het tuinonderhoud en beheer van gemeenschappelijke voorzieningen. Ook wordt er goed opgelet dat er geen mensen zijn, die ongezien vereenzamen. Tot nu toe lukt het goed om elkaar te helpen als er soms wat meer zorg nodig is. Maar er kan een situatie ontstaan dat mantelzorg niet meer voldoet en er professionals aan te pas moeten komen. Daar is niet standaard in voorzien en die zorg zal van buiten moeten komen. Beide projecten hebben een gemeenschapshuis, een “hofhuis” en daar gebeurt van alles, schildercursussen, samen zingen, lezingen, enz.

Het bruist van de activiteiten en dat vooral maakt dat de bewoners heel tevreden zijn met hun nieuwe stek.

Voorafgaand aan deze bezoeken hebben we een wandeling gemaakt langs de historische hofjes van Zutphen. Een aantal daarvan zijn vroeger ook opgezet als  een vorm van gemeenschappelijk wonen en vaak was daar een kerkelijke organisatie bij betrokken. Eén voorbeeld was een hofje met superkleine woninkjes en één gemeenschappelijk openbaar toilet in et hof. De tijden zijn gelukkig veranderd. Het was boeiend om toen en nu met elkaar te kunnen vergelijken.

Als laatste activiteit voor het zomerreces zijn we uit eten geweest in het Koelhuis, een fraai voorbeeld van hergebruik van industrieel erfgoed tussen de nieuwbouw van Noorderhaven.

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *