Nieuwsverslag

Architectuurcentrum Rondeel mist nog diepgang in bouwdebat

Vertegenwoordigers van Architectuurcentrum Rondeel missen nog diepgang in het debat over de bouw van 7000 tot 11.000 nieuwe woningen in en om de stad. Het architectuurcentrum maakt zich zorgen over de kwaliteit van de keuzes die de gemeente gaat maken bij het zoeken naar locaties, de typologie van de woningen en de doelgroepen waar Deventer zich tot 2035 op wil richten.

Dat bleek donderdag 17 november tijdens een workshop van de gemeente Deventer met ongeveer dertig Deventenaren die betrokken zijn bij het Rondeel. De meesten daarvan zijn werkzaam op het gebied van stedenbouw, architectuur, planologie en landschapsarchitectuur.  De gemeente houdt ook workshops met andere betrokken instanties in Deventer, zoals het Platform Wonen,  maatschappelijke organisaties, ouderenbonden, Saxion, DEV&TER JONG en Aventus. Ook wordt er een enquête onder inwoners gehouden.

Input uitwerking woningbouwplannen Deventer

Doel van de gemeente is informatie op te halen die zij kan gebruiken bij het uitwerken van woningbouwplannen. De gemeenteraad stelde eerder vast dat er 7000 nieuwe woningen nodig zijn om de autonome groei van de bevolking op te vangen. Om meer jongeren en werkgelegenheid aan te trekken, besloot de gemeenteraad nog eens 4000 woningen te gaan bouwen. Van die 11.000 nieuwe woningen zitten er 4250 in bestaande plannen in en om de stad. Tot 2035 moet er plek gevonden worden voor de resterende 5750 woningen. De dorpen groeien in totaal met 1000 woningen.

Meer aandacht voor de Deventenaar in de uitwerking

De workshop begon met een presentatie van de woningbouwplannen door vertegenwoordigers van de gemeente. Die heeft al een globale kaart laten opstellen met plekken waar woningbouw mogelijk is. In deze fase wordt de kansrijkheid voor woningbouw van de zoeklocaties verkend. De keuze uit die locaties en de invulling ervan volgt later. Daarnaast was er een presentatie van Deventer Marketing, die zich voor promotie van Deventer niet alleen op toeristen en het bedrijfsleven richt, maar Deventer in marketingcampagnes ook als aantrekkelijke woonstad voor studenten en young professionals en andere groepen afficheert.

Vertegenwoordigers van het Rondeel misten daarin aandacht voor de huidige Deventenaren, waarvan jongeren nauwelijks aan een eigen huis komen. Daarnaast zou Deventer eerst moeten formuleren in welke richting de stad zich zou moeten ontwikkelen: creatieve stad, stad van werkers, stad voor rijke inwoners van elders, of nog andere richtingen of een combinatie daarvan. Anderen noemden het belangrijk te beginnen met het vaststellen van de plekken waar omwille van natuur en landschap geen huizen mogen komen.

In de twee korte sessies die volgden, konden de deelnemers aan de workshop maar mondjesmaat hun vakkennis kwijt. Wel konden ze een korte reactie geven op enkele modellen die de gemeente voor de toekomst van de stad heeft opgesteld, zoals een compacte stad, een groene stad, een stad aan de IJssel en een stad met een dorps karakter. Tijd voor debat ontbrak.

Ook de gemeente concludeerde aan het eind van de bijeenkomst dat voor het vervolg een verdiepingsslag met de vakmensen van het Rondeel nodig is. Daarvoor wordt een klankbordgroep in het leven geroepen. Dan kunnen ook eerste inzichten over perspectieven van groei van Deventer gedeeld worden, waarbij  nader inzichtelijk wordt welke kansen en dilemma’s optreden voor de beoordeling van locaties. Daarnaast zullen de groeiscenario’s die de gemeente op basis van de opgehaalde informatie gaat opstellen aan het Rondeel worden voorgelegd.

‘Goede Gesprekken’ in 2023 bij het Rondeel over woonopgave Deventer

Architectuurcentrum Rondeel gaat in 2023 ook zelf aan de slag met de forse woningbouwplannen van de gemeente. Zo staan er voor de eerste helft van volgend jaar onder meer vijf ‘Goede Gesprekken’ op de rol over de cruciale aspecten van de opgave waar Deventer voor staat. De eerste staat gepland op 25 januari a.s., van 13-17 uur. Binnenkort volgt er meer informatie over het programma.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Op de hoogte blijven van alle activiteiten bij Architectuurcentrum Rondeel in 2023? 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Verslag door: Bert Felix

Foto’s: Dick Bouwmeester

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *