Nieuws

Dag van de ontwerpkracht op 6 juli in Deventer

Woensdag 6 juli is de Dag van de ontwerpkracht bij de Deventer Schouwburg in Deventer. Deze dag gaat over de aanpak van de grote opgaven, zoals klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk. Hoe zorgen we in Nederland dat de beoogde doelen worden bereikt én de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd?

Hoe kom je met inzet van ontwerpkracht en cultureel opdrachtgeverschap tot gebiedsbrede toekomstgerichte plannen waarmee meerdere opgaven gecombineerd en integraal worden aangepakt? Hoe koppelen we lange en korte termijndoelstellingen aan elkaar?

Wat kunnen ontwerpers, opdrachtgevers, adviseurs en bestuurders van elkaar leren? Wat kunnen we leren van recente praktijkvoorbeelden? Wat leert ons de geschiedenis?

Deze antwoorden moeten bijdragen aan het Programma Mooi Nederland van de minister van VRO. Met de ambitie om Nederland mooier te maken én effectieve oplossingen te bieden.

Organisatie Dag van de ontwerpkracht

De Dag van de ontwerpkracht wordt georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen, NVTL en BNSP. Voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Bijdragen en programma 6 juli 2022

O.a. minister Hugo de Jonge, het College van Rijksadviseurs, Winy Maas (MVRDV) en o.a. WUR, Vereniging Deltametropool, vooraanstaande ontwerpbureaus en partners in de ruimtelijke inrichting van Nederland leveren een bijdrage aan de Dag van de ontwerpkracht.

Het volledige programma is beschikbaar op de website van BNSP.

Leden BNSP en NVTL nemen gratis deel, reserveer hier een ticket!

Beeld: Luchtfoto Deventer, bron Witteveen+Bos

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *