discussie

De invloed van duurzaamheidsingrepen op woningen

DISCUSSIEAVOND | 23 MAART 2017 | 20.00 UUR

Welke invloed hebben duurzaamheidsmaatregelen op het uiterlijk van gebouwen? Dat is de vraag die centraal staat op de discussieavond die Architectuurcentrum Rondeel organiseert op 23 maart. U bent welkom vanaf 19.30 uur in het gebouw van Sallcon aan de Schonenvaardersstraat 9.

 

Wat kan ruimtelijke kwaliteit betekenen in de energietransitie en bij concrete duurzaamheidsingrepen aan je pand? Als je aan een bestaand pand gaat sleutelen om de duurzaamheid te verhogen zie je dat vaak terug in het uiterlijk. Dubbele beglazing, zonnepanelen, buitengevelisolatie: allemaal hebben ze invloed op het gebouw.

 

Het aantal ingrepen neemt de laatste jaren fors toe, maar tegelijkertijd laten veel gemeenten hun ruimtelijk kwaliteitsbeleid los. Is dat verstandig? Wat gebeurt er met de buurt als iedereen op zijn eigen wijze aan de slag gaat? En welke kansen liggen er of worden er over het hoofd gezien als je aan de slag gaat?

 

Als opmaat naar het ontwerpatelier op 6 april (ONTWERPATELIERS: Denk mee over de ruimtelijke impact van energietransitie) discussiëren wij op 23 maart over de vraag, of en zo ja, hoe ingrepen voor duurzaamheid omgaan met ruimtelijke kwaliteit en eventueel coördinatie vragen.

 

PROGRAMMA | 23 MAART 2017 | 20.00 UUR

LOCATIE:  Sallcon, Schonenvaardersstraat 9, Deventer

AANVANG: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

SPREKERS

Een drietal sprekers, Lucas Reijmer, Flip ten Cate en Maurice Beijk, gaat in op het verleden, het heden en de toekomst van duurzaamheidsingrepen aan gebouwen. 

 

Het verleden

Lucas Reijmer van het Gelders Genootschap gaat in op het verleden. Hij is als geen ander op de hoogte van talloze fraaie en ook minder fraaie ingrepen.

 

Het heden

Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, is betrokken is bij verschillende projecten waarin ruimtelijke kwaliteit, welstandsbeleid en duurzaamheidsingrepen met elkaar verbonden worden. Hij gaat in op de spanning tussen de schaalvergroting van het aantal ingrepen tegenover de neiging van veel gemeenten het ruimtelijk kwaliteitsbeleid los te laten. Is dat wel zo’n goed idee?

 

De toekomst

Maurice Beijk, specialist duurzaam bouwen bij Unipro, is een betrokken innovator en verteller die ons op de hoogte brengt van wat ons allemaal te wachten staat.

Reserveer alvast 23 maart in uw agenda.

De details van het programma volgen nog.

  

{rsform 5} 

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *