Nieuws

Hoe stimuleren we burgers om hun eigen kracht meer te gebruiken?

Op 25 juni wordt de bezoekers van het Stadscafé gevraagd op eigen kracht eerst een zitkruk in elkaar te zetten. Dat levert enige gepiel op en soms onverwachte coalities. Gepiel dat symbool staat voor de zoektocht naar eigen en nieuwe initiatieven in de huidige samenleving.

 

 

Harold Viscaal, initiatiefnemer van Deventer Realiseert (en inmiddels de nieuwe voorzitter van MKB Deventer), opent de avond: “Mijn lokale betrokkenheid is groot. Ik heb mezelf daarom afgevraagd of ik actief wil worden in de lokale politiek. Daar heb ik niet voor gekozen, maar ik wil wel een stip op de horizon zetten en heb daarom het initiatief genomen voor Deventer Realiseert. In december jl. heb ik een kick-off gehouden en mijzelf met dit initiatief verbonden. Ik wil maatschappelijk ondernemen. Met elkaar de uitdaging aangaan begint met een gezamenlijk gevoeld belang. Iedereen kan initiatief nemen. Je kunt morgen beginnen met een individuele actie. Samenleving 3.1 vloeit als een olievlek door Deventer.”

 

Tijdens het Stadscafé ‘De Spontane Stad’ is het startsein gegeven voor Deventer Realiseert. Met vijf pitches door Ardwin Lantain (Gemeente Deventer), Benjamin Beerthuis (Cambio), Marco Kok (MKB Deventer), Lammert Smit (Het Groenbedrijf), Theo de Bruijn (Saxion) en Ed den Besten (Rabobank Salland).

De uitdagingen zijn legio: leegstand in de (binnen)stad, houdbare kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, sociale netwerkversterking, burgerparticipatie, etc. Allemaal vraagstukken waarbij partijen de handen ineen moeten slaan om tot echte duurzame oplossingen te komen. Deventer Realiseert helpt dit soort lokale opgaven waar te maken door nieuwe verbindingen tussen partijen te leggen en hen te ondersteunen bij onorthodoxe veranderingen. Deze eerste bijeenkomst inspireren vijf vlotte pitches alle aanwezigen om mee te denken én doen in interessante lokale opgaven:

 

 

1. Realiseren extra arbeidsplaatsen in het groenonderhoud

 

Benjamin Beerthuis, algemeen manager Cambio en Lammert Smit, coördinerend uitvoerder van het Deventer Groenbedrijf zoeken steeds naar synergie. Het Groenbedrijf & Cambio zien burgers als hun klanten en willen in de wijk nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid voor onderhoud en beleving van de openbare ruimte ontwikkelen.

 

Benjamin Beerthuis: “Er ligt een kans voor Cambio en het Groenbedrijf. Wijkaanpak WijDeventer is steeds meer een zorgnetwerk geworden en houdt zich steeds minder bezig met de fysieke leefomgeving. Er is op dit moment al 10% van de inwoners van Deventer lid van de Deventer Schoonfamilie. Dat lidmaatschap en de bijbehorende verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving kunnen we uitbreiden.

Lammert Smit: “Deventer heeft de titel ‘Groenste stad’. Ik zie de aanpak van het groen in de stad als een kans om verbindingen te leggen tussen sociale en fysieke aspecten.”

 

Uitdaging

Wat willen wij? Er zijn veel mensen die nog op zoek zijn naar een plek op de arbeidsmarkt. Wij kunnen 150 extra mensen inzetten t.b.v. het groenonderhoud. Hoe kunnen we dat realiseren samen met Cambio?

 

 

2. Invulling leegstaande winkelpanden Deventer Binnenstad

 

Marco Kok, directeur van MKB Deventer: “de Deventer binnenstad is het ‘Maastricht van het oosten’. Lokale en nationale retaildeskundigen voorspellen dat er de komende jaren minstens 100 panden leeg komen te staan in de Deventer binnenstad. We laten dat niet gebeuren! Er liggen kansen.”

 

Uitdaging

De Deventer binnenstad kent 45 leegstaande winkelpanden (commerciële huur). Tegelijkertijd hebben we in Deventer veel ondernemerstalent (starters). Hoe gaan we dat matchen met elkaar? We ontwikkelen momenteel ook Deventer als e-commercestad. Die twee werelden moeten we met elkaar gaan verbinden.

 

 

3. Versterken sociale infrastructuur en eigen kracht

Ardwin Lantain, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, doet eerst zijn colbertjasje uit en stroopt zijn mouwen op. “Wij willen als gemeente midden in de Deventer samenleving staan. Dat doen we door opgaves te formuleren, die we samen met onze burgers en organisaties willen invullen. Er is sprake van steeds minder overheidsbemoeienis. Dat betekent bijvoorbeeld ook minder handhaving en minder buurthuizen, maar er is meer technologie beschikbaar. Het is belangrijk om de sociale infrastructuur in de stad te vitaliseren en meer cohesie in buurten en wijken te bevorderen.”

 

Uitdaging

De Gemeente Deventer wil haar organisatie omvormen in interactie met burgers, ondernemers en instellingen. Van ‘gemeente’, naar ‘gemeenschap’ middels een aantal opgaven, zoals: open data, minder overheidsbemoeienis, burgers in hun kracht, vitalisering sociale infrastructuur.

 

 

4. Goede verbindingen/cocreatie met externe partijen

Theo de Bruijn, lector Kenniscentrum Leefomgeving Saxion Hogeschool. “Voor Saxion is cocreatie een uitdaging. De tijd ligt achter ons dat we op het hbo opleiden voor een duidelijk beroep. Het beroepenveld is aan het vervagen. Binnen het Saxion StadsLAB werken we aan maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken in het kader van een klimaatbestendige stad, gezonde stad, dynamische stad en bereikbare stad.”

 

Uitdaging

Het Saxion StadsLAB wil haar studenten zo goed mogelijk voorbereiden op de werkpraktijk van morgen: de urban professional van de toekomst. Dat vraagt om cocreatie met partijen buiten de hogeschool. Hoe kan dit (met u) vorm krijgen? 

 

 

5. Vraagstukken definiëren en concrete actieplannen tot uitvoering brengen

 

Bestuursvoorzitter Ed den Besten van de Rabobank. “De Rabobank is een maatschappelijke organisatie die ook financieringen verstrekt. Door maatschappelijk betrokken bewoners is ooit een bank opgericht. De bank is niet een doel op zich, maar een middel om de lokale economie te dienen. Hebben we een gezamenlijk belang? Wij zijn er als Rabobank voor de klanten in Salland. Wij zien rendement als winst voor alle partijen. Welzijn en welvaart. Niet meer, maar beter. Rijk aan perspectief. Ik daag u uit.”

 

Uitdaging

De Rabobank Salland wil de regio een economisch perspectief bieden door naast de financiële dienstverlening ook een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. De Rabobank vraagt de denkkracht en creativiteit van de aanwezigen om deze vraagstukken te definiëren en tot concrete uitvoerbare actieplannen te komen.

 

                

 

Moderator Bas Verbruggen dankt alle pitchers voor alle uitdagingen. De passie en de noodzaak om bij te dragen wordt door de zaal gedeeld. De vijf marktplaatsen worden deze avond door ruim 100 deelnemers bezocht. Er vinden in het gebouw aan de Stromarkt op vijf marktplaatsen – symbolisch vormgegeven door tafelkleden – levende discussies en ideeënuitwisselingen plaats.

 

Opbrengsten

Moderator Bas Verbruggen heeft tot slot een dringende vraag: ‘Wat neemt u mee naar huis?’ Blijf uw ideeën twitteren naar #stadscafe@realiseert

Samengevat zijn de uitkomsten van de vijf marktplaatsen:

 

1. Realiseren extra arbeidsplaatsen in het groenonderhoud

Benjamin Beerthuis, algemeen manager Cambio en Lammert Smit, coördinerend uitvoerder van het Deventer Groenbedrijf:

Verbinden

Klein beginnen, gewoon doen

Buurttuin moestuin/pluktuin

Gewassen voedselbank

Trots

Mensen met afstand t.a.v. de arbeidsmarkt

We beginnen morgen

 

2. Invulling leegstaande winkelpanden Deventer Binnenstad

Marco Kok, directeur van MKB Deventer:

Betrokkenheid, concrete actiepunten

Leegstaande panden faciliteren starters conform antikraak

Initiatief lege winkelpanden

Wanneer concrete eerste resultaat?

 

3. Versterken sociale infrastructuur en eigen kracht

Ardwin Lantain, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer:

1 rode draad, laat burgers zelf risico lopen. Evolutie van de burger

Saxion heeft aangeboden te ontregelen. Het ritselt van de initiatieven, maar men vindt elkaar nog niet genoeg. Platform opzetten.

 

4. Goede verbindingen/cocreatie met externe partijen 

Theo de Bruijn, lector Kenniscentrum Leefomgeving Saxion Hogeschool:

Twee dagen per week stage voor studenten. Zenuwachtigheid op school. We vragen ‘t gewoon.

Saxion opent loket van de mogelijkheden naast de gemeente.

E-mailadres op kruk Theo. Morgen aan de slag om te verbinden.

 

5. Vraagstukken definiëren en concrete actieplannen tot uitvoering brengen

Bestuursvoorzitter Ed den Besten van de Rabobank:

Boeiend en interessant. Regel eerst maar eens financiering voor ondernemers. Dat doen we.

1. Meer de klant als partner zien. Hoe gaan we samen een oplossing zoeken

2. Meer de verbinding zoeken, meedenken zorg, buurtcorporaties energievraagstukken. Wij willen meedenken.

Living green start, wij denken mee. Rabobank beurs slim verbouwen met lokale ondernemers met duurzame middelen en wij financieren mee.

Ik ga meedoen met de opzet van corporaties en kennis en expertise inbrengen.

 

VRAAGGESPREK  

 
Moderator Bas Verbruggen sluit de avond af met een vraaggesprek met Deventer wethouder Jan Jaap Kolkman ((PvdA, Portefeuille Meedoen (WMO), werk en inkomen, wonen, herstructurering Keizerslanden en Rivierenwijk) en Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf (VVD, Portefeuille Ruimte, Grondbeleid en Handhaving). In het begin van de avond begon ik met een dia over de kanteling van het openbaar bestuur. De overheid zit als een van de partners aan de keukentafel. De democratie verandert, betrokken burgers willen hun eigen vitale stad creëren. Staan provincie en gemeenten straks aan de zijlijn? Kan de politiek de burger nog bijhouden? Hoe kijkt u daar tegen aan?

 

Gedeputeerde Monique van Haaf: Als overheid moeten we een beweging maken. Dit Stadscafé is een mooi voorbeeld. We moeten zo’n Stadscafé vaker organiseren in heel Overijssel. Soms moet je eerst zoeken naar de verbinding tussen partijen en daarna voor de resultaten.

Wethouder Jan Jaap Kolkman: de gemeentesecretaris sprak over Revolutie. Laat die revolutie dan maar in Deventer starten! De burger moet in verzet komen tegen een beperkende overhead en denken in ambities en visie. Wat wil je? Er zijn nu al 30.000 vrijwilligers. Wij zijn al een participatiesamenleving. Als lokaal bestuur,  provinciaal bestuur, en ambtelijk apparaat willen wij de verbinding zoeken. Wij willen ontslakken, al die nota’s er uit. Tegen burgers zeg ik: Kom maar op met ideeën!

 

Een korte scan in de zaal leert dat ruim de helft van de deelnemers morgen al iets gaat doen. De anderen kiezen voor overmorgen. Dit Stadscafé is een succes en moet een vervolg krijgen.

 

Moderator Bas Verbruggen vraagt Harold Viscaal van Deventer Realiseert: “Harold, jij als aanjager van deze oliedruppel. Wat heb jij vanavond meegekregen?”:

Viscaal: “Zelf initiatief nemen is de moeite waard. Er is zowel een brutale overheid als een brutale burger nodig. Ik ben er trots op dat, op zo’n mooie zomeravond zoveel mensen hier aanwezig zijn. Wat ik mooi vind is dat een initiatief in zo’n complexe samenleving gewoon begint met burgers die elkaar in de ogen kijken. We moeten niet naar de instituten en organisaties kijken en afwachten, maar zelf die stip op de horizon zetten.”

 

TWITTER EN REACTIES 

 

{ppgallery}slideshow20150625stadscafe{/ppgallery} 

 

 

 

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *