discussie

Laatste etappe voor slimmere en veiliger fietsroute tussen Deventer en Wijhe

 

PRESENTATIE | 03-07 | 19.30 UUR

De initiatiefnemers van het project ‘Digitale Democratie – Veilig Fietspad’ hebben zich de afgelopen maanden ingespannen om jongeren via digitale middelen (serious gaming) een stem te geven bij het slimmer en veiliger maken van hun dagelijkse fietsroute van en naar school tussen Deventer en Wijhe. De laatste etappe is inmiddels gestart en leerlingen van de Capellenborg zullen hun bevindingen op 3 juli a.s. presenteren aan het publiek en betrokken partners. Deze laatste ‘klim’ wordt deze avond genomen om 20.00 uur tijdens de openbare raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe.

 

Gezocht!

Aanmoedigers, toejuichers, meelopers, bandenplakkers, familie, spandoeken en fans; help de leerlingen met de laatste steile klim! Kom op 3 juli naar het gemeentehuis in Wijhe en debatteer mee over een slimmere en veiligere fietsroute van en naar school in Wijhe!

Project ‘Digitale Democratie – Veilig Fietspad’

Begin maart startten leerlingen van de Capellenborg in Wijhe met het project. Gedurende vier maanden werkten de jongeren aan het inventariseren van knelpunten en het zoeken naar oplossingen voor hun dagelijkse fietsroute van en naar school. Om de jongeren in dit proces te ondersteunen en tot een realistische oplossing te komen, was er op 27 maart een informatiemarkt met professionals, waar de kinderen nuttige informatie vanuit verschillende disciplines kregen.
Ulrike Weis ten Elsen van Architectuurcentrum Rondeel over het project: “We zijn als projectleider steeds weer verbaasd over de tomeloze energie en inzet bij alle betrokkenen. De veranderingen in werkwijze en het afleggen van verantwoordelijkheid konden steeds rekenen op welwillende medewerking van lokale en regionale bestuurders en andere betrokken partners. Het was even wennen, maar we kregen er allemaal energie van.”
De leerlingen hebben enthousiast en hard gewerkt en veel energie gestoken in de laatste fase. We roepen mensen dan ook op om de leerlingen op 3 juli te helpen op weg naar de finish.

BIJEENKOMST 3 JULI | 19.30 UUR

LOCATIE: GEMEENTE WIJHE, RAADHUISPLEIN 1 WIJHE

 

Doelstellingen Digitale Democratie – Veilig fietspad

Vooraf is een aantal doelstellingen geformuleerd om het project te laten slagen:

  • Bedenken van ontwerpen en digitaal zichtbaar maken van een veilig fietspad door kinderen.
  • Betrekken van de kinderen bij lokaal beleid en besluitvorming.
  • Ontwikkelen van praktische werkvormen voor het eigentijds bestuurlijk traject.

 

De werkgroep bestaat uit: 

Jan van Sandwijk (OVKK), Ralph Kronieger (first things first), Ulrike Weis ten Elsen (Rondeel)

Onze samenwerkingspartners zijn: 

Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen: Leefbaarheid – Geofort/Esri: serious gaming – De Gemeente Olst-Wijhe: Infrastructuur, regelgeving, vergunningen en eigentijds bestuur – Capellenborg, openbare school voor voortgezet onderwijs – casestudy fietspad – De verschillende fracties van de gemeenteraad Olst-Wijhe (eigentijds bestuur, participatie) – Studio Vers Bestuur (prov. Overijssel): regelgeving, vergunningen en bestuurlijke vernieuwing – Politie: Veiligheid – Schagen Infra: wegenbouwbedrijf Hasselt – Witteveen+Bos: Ontwerpers infrastructuur – Tauw: sensor-technologie, verkeersmanagement – VeiligVerkeerNederland: n.t.b. – Duurzaam Olst-Wijhe: alternatieve mobiliteit – Het Oversticht: ruimtelijke inpassing van ontwerpen in het landschap

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Provincie Overijssel, Gemeente Olst-Wijhe

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *