Nieuws

Ministerie van Maak | Wij hebben jullie nodig!

Beste architect, (landschaps)ontwerper, stedenbouwkundige, en/of planoloog, Wij hebben jullie nodig!

Wij, het MINISTERIE VAN MAAK, een initiatief van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), ZUS en MANN.

Hoe bieden we in Nederland het hoofd aan de ruimtelijke ordening opgaven die voor ons liggen? Deze reële urgentie was aanleiding voor de oprichting van het Ministerie van Maak. Met het Ministerie van Maak hebben we onszelf de taak gegeven om minister Hugo de Jonge te helpen. Dit begint bij het toekomstbestendig inrichten van Nederland met een miljoen extra woningen de komende tien jaar. Maar er is meer, ook andere uitdagingen kennen een ruimtelijke component, denk aan: de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Daarnaast is het zaak oplossingen te vinden voor conflicterende regelgeving en de behoefte aan alternatieve samenlevings- en financieringsvormen.

Wij zijn ervan overtuigd dat voor de ruimtelijke ordening van Nederland architecten, landschapsontwerpers, stedenbouwkundigen en planologen een waardevolle rol kunnen en moeten spelen. Door architectuur en ontwerp weer op de politieke agenda te zetten, met de ontwerpende achterban het gesprek over ontwerp aan te jagen én te werken aan het visualiseren van oplossingsmogelijkheden voor het ruimtevraagstuk.

Hiertoe wil het Ministerie van Maak op 100 plekken in Nederland een voorzet doen voor het toekomstbestendig inrichten van een gebied van 4 km2. Hiervoor zullen100 ontwerpen samen inzicht geven hoe een miljoen woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Hiervoor heeft het Ministerie een concrete opdracht uitgeschreven, aan de hand van zeven vragen, en een basismaquette met uitgebreide handleiding: de Test Kit. Wij zijn op zoek naar ontwerpers verspreid over heel Nederland die aan de hand van deze opdracht de Test Kit gaan vormgeven.

VOOR WIE: Architectenbureaus/ landschapsontwerpers/planologen/stedenbouwkundigen

WAT: Ontwerpen/invullen van een 100x100cm maquette met 10.000 woningen in een bepaald postcodegebied in Nederland. Op 2 september wordt er een digitale informatiemiddag georganiseerd.

WANNEER: Inschrijving is geopend t/m 20 juli, op 31 juli maakt de Ministerraad van het Ministerie van Maak de definitieve selectie van bureaus en locaties bekend. Vanaf 1 september worden de Test Kits bij het bureau aangeleverd en de maquettes zullen tentoongesteld worden tijdens IABR 2022 It’s About Time, vanaf 14 oktober- 13 november 2022 in Rotterdam.

HOE: De geselecteerde bureaus doen onderzoek naar de beste manier om hun toegewezen gebied in te richten, inclusief 10.000 woningen. Vervolgens richten zij hun maquette in met de meegeleverde materialen, aan de hand van de handleiding. Ook zullen ze hun visie op het gebied toelichten in een video (max 5min.) die middels QR-code aan de maquette gekoppeld zal worden. Vanaf 10 oktober wordt de tentoonstelling opgebouwd en moeten de maquettes weer in Rotterdam zijn. Op 14 oktober, tijdens de Week van de Toekomst van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, opent de tentoonstelling.

In het najaar, te weten op 22, 23, 24 september zal er door ZUS een workshop worden georganiseerd in samenwerking met The Independant School for the City Rotterdam en Volume magazine.

Voor meer informatie over het Ministerie van Maak verwijzen we je graag naar onze website: www.ministerievanmaak.nl. Hier vind je ons manifest, onze uitgangspunten en staat de uitleg voor de Test Kit uitgebreid beschreven, inclusief de zeven vragen die als leidraad dienen bij het ontwerp. De website is ook de plek waar geïnteresseerde bureaus zich kunnen inschrijven.

Gegroet,

De Ministerraad

Ministerie van Maak!

Saskia van Stein, IABR

Elma van Boxel en Kristian Koreman, ZUS

Stephan Petermann, MANN

www.ministerievanmaak.nl

Lees meer over het initiatief op https://www.ministerievanmaak.nl/nieuws

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *