Agendaoplevering

07-11-2021 | Rondeel-oplevering: transformatie Heilig Hartkerk

De voormalige rooms-katholieke Heilig Hartkerk aan de Zwolseweg in Deventer is getransformeerd tot School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Architect Romke Lemstra van BA32 vertelt zondag 7 november a.s. het verhaal achter de transformatie tijdens de oplevering die Architectuurcentrum Rondeel organiseert.

SvPO kocht de r.-k.-kerk ‘Heilige Hart van Jezus’ aan de Zwolseweg in 2018 om deze te transformeren tot kleinschalige middelbare school. Schooljaar 2019/20 startte de school – onder de naam Sander Hegius College – met een kleine 80 leerlingen. Door de coronapandemie opende de middelbare school pas in juni 2020 voor het eerst haar deuren voor de leerlingen. De komende jaren is het de bedoeling om te groeien naar ruim vierhonderd leerlingen.

Architect Romke Lemstra van advies- en architectenbureau BA32 gaat tijdens de lezing deze middag in op het ontwerp voor de school in relatie tot de filosofie die de SvPO aanhangt.

Over de architect Romke Lemstra

Romke heeft al ruim tien jaar samen met Hylke Westra een eigen architectenbureau BA32 in Heerenveen waar zij met hun team aan uiteenlopende opdrachten werken – van particuliere woningbouw tot stedenbouwkundige studies. Romke heeft al verschillende (ver)bouwprojecten voor de opdrachtgever SvPO getekend waarin hij de specifieke onderwijsfilosofie van de opdrachtgever vertaalt naar een ruimtelijk ontwerp.

Kleinschalig middelbaar onderwijs

De SvPO – met inmiddels acht locaties in Nederland – kenmerkt zich door kleinschalig onderwijs voor vmbo-t/havo, havo, vwo en gymnasium. De school werkt met kleine klassen van zestien leerlingen en ruime lestijden (85 minuten). Volgens SvPO hebben docenten daardoor veel tijd en aandacht voor elke leerling.

Over de Heilig Hartkerk

Rond 1903 werd de driebeukige neogotische kruisbasiliek opgericht. De kerk is typerend voor het vroege oeuvre van Deventer architect Wolter te Riele, die vooral kerkgebouwen ontwierp. Pas in 1934 werd de toren afgebouwd naar ontwerp van A.J.M. Vosman. De kerk sloot per 1 juli 2015 haar deuren.

Lezing op zondag 7 november 2021 – 14.00 c.q. 15.00 uur

Vanwege de coronamaatregelen bezoeken wij het gebouw in 2 groepen à maximaal 30 personen.

Groep 1: aanvang 14.00 uur (volgeboekt)
Groep 2: aanvang 15.00 uur
(volgeboekt)

Programma Groep 1 – VOLGEBOEKT.

13.30 uur Inloop (met fris), Sander Hegius College, Zwolseweg 96, Deventer
14.00 uur Ontvangst door Architectuurcentrum Rondeel
14.05 uur Lezing door architect Romke Lemstra
14.30 uur Rondleiding door de school (i.v.m. Corona volgens een vastgelegde route)
15.00 uur Einde

Programma Groep 2 – VOLGEBOEKT.

15.00 uur Inloop (met fris), Sander Hegius College, Zwolseweg 96, Deventer
15.30 uur Ontvangst door Architectuurcentrum Rondeel
15.35 uur Lezing door architect Romke Lemstra
16.00 uur Rondleiding door de school (i.v.m. Corona volgens een vastgelegde route)
16.30 uur afsluiting met een borrel

COVID-19-maatregelen – Toegangscontrole

Door de coronaregels is vanaf 6 november 2021 toegangscontrole verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Architectuurcentrum Rondeel zal dan ook een toegangscontrole instellen. Vooralsnog houden wij een beperkte groepsgrootte aan bij bijeenkomsten i.v.m. de anderhalvemetermaatregel.

Lees meer over het toegangsbewijs en de coronamaatregelen op de website van de rijksoverheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Architectuurcentrum Rondeel
Ulrike Weis ten Elsen
Assenstraat 14, 7411 JT Deventer
Tel. 06 – 4322 5500

Foto: Architectenbureau BA32, Romke Lemstra

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *