discussie

STADSCAFÉ D2 | In dialoog over de binnenstad van Deventer

STADSCAFÉ | 24-01 | 19.30 UUR 

Dinsdag 24 januari organiseert Architectuurcentrum Rondeel het Stadscafé D2 bij Het Burgerweeshuis. Het stadscafé is de plek waar stadsmakers, stadsdoeners en stadsdenkers samenkomen, verbinding creëren aan de hand van zes pitches voor een toekomstbestendige binnenstad van Deventer. De avond wordt voorgezeten door Jan Bart Wilschut. 

 

Het stadscafé wordt georganiseerd door Architectuurcentrum Rondeel, in samenwerking met de provincie Overijssel. De provincie Overijssel ziet in de steden de motor van de regionale economie, maar ook als basis voor de voorzieningen en bron van cultuur. Daarom wil de provincie de initiatieven steunen die ervoor zorgen dat de steden sterk blijven. Daar komt bij dat ook het vraagstuk leegstand in binnensteden, zeker waar dit een grote maatschappelijke impact heeft, voor de provincie een speerpunt is.

 

Architectuurcentrum Rondeel ziet zich als verbinder tussen partijen die kansen zien voor nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Wij willen een podium vormen voor nieuwe ideeën die iets toevoegen aan onze stad, voor innovatieve ideeën die passen bij Deventer. Met onze inzet willen wij deze initiatieven helpen als het hier en daar stagneert. Dit heeft als doel het in beweging brengen van de stad, zodat deze zich voortdurend en vitaal aanpast aan veranderende omstandigheden.

 

Tijdens het Stadscafé D2 op 24 januari a.s. worden zes initiatiefnemers de mogelijkheid geboden om hun idee te presenteren. Een panel van deskundigen met o.a. Liesbeth van Asten (Rentree), Anjo van den Brink (Grijze Silo) en Frans Holleman (BPD Gebiedsontwikkeling) zullen de initiatiefnemers een stap vooruit te brengen richting realisatie van hun ideeën. Stadsgenerator Jan Jaap Kolkman, Anne Zuidema (Loket van de Mogelijkheden) en Daan Josee (Architectuurcentrum Rondeel) zullen de initiatieven deze avond ondersteunen. Het beste idee wordt beloond met een financiële ondersteuning van een provinciale stadscheque à € 2.500.

 

STADSCAFÉ D2: 24 JANUARI 2017

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9, 7411 PT Deventer

 

19:30-19:45 uur: Inloop

 

19:45-20:00 uur: 

Welkom door avondvoorzitter Jan Bart Wilschut.

 

20:00-21:00

Presentaties door de initiatiefnemers met een vraaggesprek met ons deskundigenpanel op zoek naar de volgende stap richting uitvoering:

Pitches:

  • Stichting Tevreden, Martijn Wubbolts
  • De entree van de stad (Centrumgarage), Thierry van Voorst tot Voorst
  • Cultuurinitiatieven, Garrelt Verhoeven
  • De Nieuwstraat als aantrekkelijke aanloopstraat, Arie van Eijk
  • De Stadshof, Thijs Paré
  • Het Stadsstrand, Koos Janssen

 

21:00-21:15 uur: 

De hulptroepen, hoe krijg je stadsinitiatieven beter van de grond?

  • Stadsgenerator, Jan Jaap Kolkman
  • Loket van de Mogelijkheden, Anne Zuidema
  • Architectuurcentrum Rondeel, Daan Josee

21:15- 21:45 uur: 

Vinden en verbinden: het contact tussen initiatieven, hulptroepen en publiek wordt gelegd. De kans voor netwerken, verbinden en aansluiten. 

 

21:45-22:00 uur: 

Wrap-up/conclusies door Jan Bart Wilschut.

Uitreiking Stadscheque.

 

NOTEER ALVAST!

In het voorjaar vinden er nog twee stadscafé’s plaats. De eerstvolgende, het Dorpencafé, staat gepland op dinsdag 7 maart en het Eindcafé vindt plaats op 18 april a.s.

 

Het Stadscafé wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Overijssel

 

Programmaraadsleden:

Doesjka Majdandzic

Marco Odding

Con Zaat

 

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *