debat

Stadscafé De Spontane Stad | Vormgeven aan samenleving 3.0

STADSCAFÉ | 25-06-2015 | 20.00 uur

Op donderdag 25 juni om 20.00 uur wordt tijdens het Stadscafé ‘De Spontane Stad’ het startsein gegeven voor Deventer Realiseert. Met vijf vlotte pitches door Ardwin Lantain (Gemeente Deventer), Benjamin Beerthuis (Cambio), Marco Kok (MKB Deventer), Lammert Smit (Het Groenbedrijf), Theo de Bruijn (Saxion) en Ed den Besten (Rabobank Salland).

De uitdagingen waarvoor we staan zijn legio: leegstand in de (binnen)stad, houdbare kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, sociale netwerkversterking, burgerparticipatie etc. Allemaal vraagstukken waarbij partijen de handen ineen moeten slaan om tot echte duurzame oplossingen te komen. Deventer Realiseert helpt dit soort lokale opgaven waar te maken door nieuwe verbindingen tussen partijen te leggen en hen te ondersteunen bij onorthodoxe veranderingen. In deze eerste bijeenkomst, georganiseerd samen met Provincie Overijssel, Saxion en Architectuurcentrum Rondeel, inspireren vijf vlotte pitches alle aanwezigen om mee te denken én doen in interessante lokale opgaven.

De line-up:

 • Benjamin Beerthuis, algemeen manager Cambio en Lammert Smit, coördinerend uitvoerder van Het Groenbedrijf
  Het Groenbedrijf & Cambio zien burgers als hun klanten en willen in de wijk nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid voor onderhoud en beleving van de openbare ruimte ontwikkelen.
 • Marco Kok, directeur MKB Deventer
  De Deventer binnenstad kent 45 leegstaande winkelpanden (commerciële huur). Tegelijkertijd hebben we in Deventer veel ondernemerstalent (starters). Hoe gaan we dat matchen met elkaar?
 • Ardwin Lantain, gemeentesecretaris Gemeente Deventer
  De Gemeente Deventer wil haar organisatie omvormen in interactie met burgers, ondernemers en instellingen. Van ‘gemeente’, naar ‘gemeenschap’ middels een aantal opgaven, zoals: open data, minder overheidsbemoeienis, burgers in hun kracht, vitalisering sociale infrastructuur.
 • Theo de Bruijn, lector Kenniscentrum Leefomgeving Saxion
  Het Saxion stadsLAB wil haar studenten zo goed mogelijk voor bereiden op de werkpraktijk van morgen: de urban professional van de toekomst. Dat vraagt om co-creatie met partijen buiten de hogeschool. Hoe kan dit (met u) vorm krijgen?
 • Ed den Besten, bestuursvoorzitter Rabobank Salland
  De Rabobank Salland wil de regio een economisch perspectief bieden door naast de financiële dienstverlening ook een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. De Rabobank vraagt de denkkracht en creativiteit van de aanwezigen om deze vraagstukken te definiëren en tot concrete uitvoerbare actieplannen te komen.

 

Deelt u de passie en de noodzaak om bij te dragen, te DOEN en heeft u ideeën die u graag deelt met anderen? Bezoek dan na de pitches de vijf marktplaatsen en denk en doe mee in het oplossen van deze vijf lokale uitdagingen.

Moderator Bas Verbruggen sluit de avond af met een pittig vraaggesprek met de Deventer wethouder Jan Jaap Kolkman en de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf (ruimte, grondbeleid en handhaving). De democratie verandert, betrokken burgers willen hun eigen vitale stad creëren. Staan provincie en gemeenten straks aan de zijlijn? Kan de politiek de burger nog bijhouden?

Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Toegang: gratis.
Architectuurcentrum Rondeel, Stromarkt 18c, Deventer


Stadscafé ‘De Spontane Stad’ is onderdeel van een reeks van Stadscafés, georganiseerd door de Provincie Overijssel in samenwerking met de Overijsselse architectuurcentra en lokale partners. Het begrip Spontane Stad is gevormd door het gelijknamige boek van Urhahn Urban Design, waarin een stadsontwikkeling van onderop beschreven wordt. 

foto: Urhahn, Amsterdam

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *