Nieuws

Stimuleringsfonds positief over jaarprogramma Rondeel: ‘0570 – De digitale transitie’

 

Net voor de kerst ontvingen we het positieve bericht dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de subsidie toekent voor ons jaarprogramma ‘0570 – DE DIGITALE TRANSITIE’ in 2018. De adviescommissie van het SCI is positief en spreekt van een “relevant en urgent thema”. De voortschrijdende digitalisering is van grote invloed op de stad en de beleving van de stad, stelt het SCI. Met ‘0570 – DE DIGITALE TRANSITIE’ richt Rondeel zich dit jaar op de ruimtelijke aspecten van die digitalisering.

 

Al sinds 2016 agendeert Architectuurcentrum Rondeel actuele onderwerpen uit de Agenda van de Stad (Urban Agenda). Afgelopen jaar stond de energietransitie op de agenda. Dit thema sluiten we af met een expositie over innovatieve ruimtelijke ideeën voor de energietransitie door de deelnemers aan de drie ontwerpateliers in 2017. De ateliers zijn tot stand gekomen in samenwerking met Architectuurcentrum Twente, het Zwols Architectuur Podium (ZAP) en Het Oversticht. Wij zien u graag donderdag 18 januari bij de opening van deze expositie.

 

0570 – DE DIGITALE TRANSITIE

Anders dan de onderwerpen uit de agenda van de stad, die Rondeel eerder oppakte, leeft de digitalisering nog weinig in onze gemeente. Ondanks een start in 2013 met de

‘Digitale Steden Agenda’ heeft het onderwerp momenteel geen prioriteit. Dit terwijl Deventer zich profileert als ‘informatiestad’. En informatie al eeuwen het handelsmerk van de stad Deventer is.

 

Vandaag de dag zijn meer dan 400 bedrijven, waaronder Topicus en RotoSmeets, in Deventer actief met allerlei aspecten van (digitale) informatievoorziening en het creëren van nieuwe toepassingen, waardoor de informatiesector een belangrijke economische factor is voor de stad en de regio.

 

Impact digitalisering op ruimtelijk domein

Architectuurcentrum Rondeel zet het programma in om inhoudelijke onderwerpen te agenderen. Gedurende het jaar wordt daarom een aantal onderwerpen belicht die de impact van digitalisering op het ruimtelijke domein aan de orde stellen. Met de keuze voor de formats ‘Debat’ en ‘Interactiviteit’ wordt de agenderende functie van het programma benadrukt – namelijk kennis uitwisselen, meningsvorming en het actief betrekken van burgers bij ruimtelijke vraagstukken.

 

Samen met u – bewoners, bedrijven en de lokale politiek – zetten we de impact van de digitalisering op het ruimtelijk domein in Deventer en de regio nadrukkelijk op de agenda. Het wordt dit jaar een bijzonder interessant programma. Kom dus ook in 2018 naar Rondeel om mee te discussiëren!

 

Harry Zwiers

Programmaraad Architectuurcentrum Rondeel

  

Samenvatting activiteiten Rondeel in 2018

 

 • Thema-avond
  Een combinatie van lezing en debat met deskundigen, die vanuit hun eigen vakgebied een inleiding houden over het thema en input leveren voor discussie.
 • Activiteit met een interactief karakter
  Met inzet van digitale communities worden jongeren tijdens drie workshops uitgenodigd tot actie.
 • Guerilla-actie
  In samenwerking met kunstenaars worden de mogelijkheden van digitale platforms ingezet om burgers een stem te geven in de openbare ruimte.
 • Digitaal debat
  Inzet van de digitale communicatiekanalen van Rondeel voor debat (LinkedIn, Youtube, Facebook).
 • Excursie
  Thema: kantelmomenten in de stadsontwikkeling; vergelijking tussen Deventer, Hengelo en Alkmaar.
 • Stadsetalage (expositie)
  In 2018 analyseert het Rondeel de ‘transitiemomenten van Deventer’. Aan de hand van historische omslagmomenten wordt vooruitgekeken naar de toekomst.
 • Rondeel Cinema
  Gedurende het jaar worden vier films aangeboden i.s.m. filmhuis De Keizer, passend bij het thema.
 • De Oplevering
  Verschillende excursies naar gebouwen vlak voor oplevering in Deventer en regio. Dit jaar ligt daarbij de nadruk op ‘digitalisering’.
 • Spreekruimte
  Discussieavonden waarin burgers de ruimte kunnen krijgen om hun idee, initiatief of kritiek over een ruimtelijk onderwerp naar voren te brengen.
 • Een excursie over de digitale transitie (Smart City).

 • Wereldklasselezing
  Netwerkactiviteit voor lokale en regionale professionals

 

__________________________________________________________________________

 

 

Het jaarprogramma 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Architectenbureau Kristinsson | Attika Architekten | Bessels architekten en ingenieurs | BNA Kring Stedendriehoek | Gemeente Deventer | I’M Architecten | JVZ Ingenieurs | Le Clercq Planontwikkeling | Maas Architecten | Nikkels Bouwbedrijf | Provincie Overijssel | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | Studio Groen+Schild | Ten Hag Makelaarsgroep | 1618 Vastgoed

 

Bestuur

Daan Josee | Henk Vos | Wilma Mensink | Ronald le Clercq

 

Programmaraad

Harry Zwiers | Jaco Remmelink | Frank van Unen |Bart Kruijshoop | Roel van Veldhuizen | Floris Klunder | Daaf Ledeboer | Con Zaat | Hans Groenewegen | Maarten Douwe Bredero| Mariska van der Ziel | Doesjka Majdandzic | Marcia Mulder | Hendrik Lensink | Elisabeth Sligman | Fabian Wesseling | Marijke van Winsum-Westra | Liset Oosterhof

 

Overige medewerkers

Robert Nollen | Hessel Offringa | Tjibbe Reitsma| Jan van Leeuwen | Steven Klomps | Azra Dulbic Didic | Rijkje Ooms | Jan-Hein Pos | Jim Peters | Marion Lanting

 

Coördinatie

Ulrike Weis ten Elsen

 

Freelancers

Yvonne Neppelenbroek (TXTlab communicatie & redactie)

Luuk Talens (Luuk Talens Mediaproducties)

 

Architectuurcentrum Rondeel

 

Wij geloven in de kracht van ruimtelijke kwaliteit – ruimtelijke kwaliteit als motor voor de transitie van steden, dorpen en landschap en als essentiële factor voor de leefbaarheid. Samen met burgers, culturele partners, scholen en het bedrijfsleven werkt Rondeel aan lokale initiatieven.

Wij zijn mede-aanjager voor de toekomst van Deventer.

 

 

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *