LatestNieuws

Update corona | Programma in voorbereiding | maart 2021

Inmiddels is het alweer een jaar geleden, dat de eerste lockdown aangekondigd werd en dat Architectuurcentrum Rondeel alle evenementen moest uitstellen. Een jaar met nauwelijks architectuurdebat, zonder inspirerende excursies en zonder exposities. Hier leggen we ons natuurlijk niet bij neer. Ondanks de onzekerheid hebben onze vrijwilligers achter de schermen hard gewerkt om een mooi programma voor te bereiden voor als het weer mag. Voorlopig lijkt het erop dat rond de zomer een groot aantal mensen gevaccineerd is en evenementen weer verantwoord georganiseerd kunnen worden. We kijken er enorm naar uit!

Thema Wonen

Er is een groot gebrek aan woningen, in Overijssel moeten de komende jaren 60.000 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Dit is een forse kwantitatieve opgave, waardoor de actuele discussie zich toespitst op vooral het versnellen van de woningbouwproductie. Architectuurcentrum Rondeel gaat – zodra het weer kan – een reeks evenementen organiseren om juist de kwalitatieve opgave nader te belichten. Thema’s zoals nieuwe woonvormen, de integratie van grotere thema’s zoals energietransitie en klimaatadaptatie in de woningbouw en het uitlichten van toekomstgerichte best practices.

Highlights: projecten op de plank

In de komende nieuwsbrieven lichten we er alvast een aantal projecten uit, die onze vrijwilligers ondertussen ontwikkeld hebben. Houd dus onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor bijv. de excursie naar Zürich in Zwitserland over nieuwe architectuur en het concept van de Wohngenossenschaften. Daarnaast de expositie SAMENwonen over collectief wonen, maar ook de Dag van de Architectuur. En nog veel meer…

Verantwoord organiseren

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen rondom corona zullen we steeds opnieuw bepalen of en in welke vorm een evenement veilig plaats kan vinden. Vaak zal dat betekenen dat u zich van te voren op moet geven. Dat is even anders dan u gewend bent, maar we rekenen op ieders begrip.

Tot snel weer en blijf gezond!

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

2 gedachten over “Update corona | Programma in voorbereiding | maart 2021

 • Het thema wonen is urgent. Starters komen niet aan een betaalbare woning.
  En dat terwijl er heel veel geschikte woningen zijn. Deze gaan allemaal naar toeristen. Dit is schandelijk!
  Jonge mensen gaan toch voor. De woningen zijn vaak klein en direct geschikt. Ook voor mensen die een geschikte combiwoning nodig hebben als mantelzorger zijn die woningen vaak passend. Juist nu we zo met klimaat en duurzaamheid bezig zijn, is het goed de toeristenindustrie te beperken. Ook zorgen bewoners meer voor de cohesie de wijk. De leefbaarheid is hoger met veel bewoners. Toeristen zorgen voor anonimiteit en bevorderen de weggooimentaliteit. De gemeente moet de rotzooi maar weer opruimen.

  Beantwoorden
 • Evert Jan Geerdes

  Problemen Woningmarkt.
  De miljoenste naoorlogse woning werd 1962 opgeleverd in Zwolle. De woningproductie top was in 1973. Nadien zijn er veel economische recessies geweest van de 1e Oliecrisis tot de recente Griekse ECB crisis. Gevolgen zijn rente aanpassingen, bezuinigingen en economische krimp. In de 80e jaren ontstaat onder invloed v.d. regeringen Reagan en Thatcher een liberaal klimaat met een wereldwijde vrije markt en een terug trekkende overheid. Nutstaken en staatsbedrijven worden geprivatiseerd, gereorganiseerd, gedecentraliseerd en gekort. De naoorlogse ruimtelijke ordening werd van 1958 tot 2001 vastgelegd in totaal 8 R.O. nota’s politiek gestuurd door het ministerie VROM door Rutte I afgeschaft en ambtelijk door Rijks Planologische diensten die tijdens Balkenende III verdwenen. In 2010/2018 waren woningen bijna onverkoopbaar door de crisis. De ongekende prijsstijging nu komt door woning schaarste en gebrek aan bouwlocaties speculatief gekocht door huisjesmelkers en bouwers en beleggers. De complexe nieuwbouwregel- en milieu wetgeving, co2 en pfas reductie en de invoering van privatisering en marktwerking frustreren de productie. Het ontbreken van een grondpolitiek en centrale regie geeft de bouwers en projectontwikkelaars ruimte zich te ontwikkelen als markt sturende monopolisten, dit alles samen maakt dat nieuwbouw onbetaalbaar wordt. In 1019 waren er 7.8 m. woningen op 17.28 m. inwoners, gemiddeld 2 mensen per woning, 60% koopwoningen 10% particuliere- en 30% sociale huur. Doorstroming verminderd de bouwvraag blijkt.
  Tekort aan bouwgrond, geen regie, lange procedures en complexe regelgeving vertragen snelle oplossingen, samenwerking, creativiteit, centrale sturing en daadkracht zijn de “Keywords”. De oplossing voor:

  * Passende huisvesting voor jong en oud d.m.v. appartementen in kantoren
  * Voorkeur voor grondgebonden woningen
  * Trek van Urbane naar Rurale woongebieden van boerderij naar woningenerf
  * Energie Co2 neutraal bouwen
  * Betaalbare huur- en koopwoningen
  * Doorstroming verminderd de
  bouwvraag

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *