Agendadiscussie

3-11 | online bijeenkomst: woondeal Zwolle-Deventer

Architectuurcentrum Rondeel organiseert op dinsdag 3 november om 20.30 uur een online bijeenkomst over een woondeal voor Zwolle-Deventer. Rondeel doet dit in samenwerking met PvdA Deventer en VVD Deventer.

Wij nodigen u uit voor een gesprek met:
Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Ron König, burgemeester gemeente Deventer
Frans Holleman, directeur regio Noord Oost & Midden van BPD, Bouwfonds Property Development, gebiedsontwikkeling

Stelling

Deventer moet de ambitie hebben om in West-Overijssel samen met Zwolle op te trekken en een woondeal te sluiten om de woningproductie te versnellen en daarmee de woningmarkt in de regio’s Deventer en Zwolle te ontlasten.

Positie Deventer 

De ambitie van Overijssel is om binnen tien jaar 60.000 woningen toe te voegen. Op grond van landelijke cijfers en trends ligt er een forse woningbouwopgave. Het gaat daarbij om de huidige hoge druk op de woningmarkt in de steden van West-Overijssel, de trek vanuit de Randstad, vergrijzing, ontgroening en de toename van het aandeel kleine huishoudens. Voor Deventer gaat het over ongeveer 8.000 woningen.

De verstedelijking van West Overijssel – waaronder de regio Deventer – kan niet los gezien worden van economische- en mobiliteitsvraagstukken. De groei van Deventer en Zwolle kan ook benut worden om de binnensteden te versterken.

Daarnaast zullen bestaande woningen in Overijssel moeten verduurzamen en voor 2050 fasegewijs gasloos worden. Dit vraagt om een enorme investering en inzet van overheden, woonpartners, energiepartijen en inwoners.
Toch lijkt de woningproductie te stokken en wordt niet het benodigde tempo gehaald om tijdig voldoende nieuwbouwwoningen te realiseren om te voorzien in de vraag.

NEEM DEEL AAN DE ONLINE BIJEENKOMST VIA ZOOM OP 3-11, OM 20.30 UUR

GA HIER NAAR ZOOM

Bron afbeelding: idee/droombeeld stationsomgeving, bidbook gemeente Deventer

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *