verslagVerslag-home

Voorjaars-Netwerkbijeenkomst Architectuurcentrum Rondeel

24 april 2024

Blik vooruit

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 24 april lieten negen vrijwilligers en andere betrokken bij het Rondeel in korte, flitsende presentaties zien wat het seizoen nog in petto heeft aan activiteiten bij het Deventer architectuurcentrum. Zo vertelde Marcia Mulder over de excursie die het Rondeel samen met BNA Netsted organiseert naar Antwerpen.

Die staat voor 18 tot en met 20 oktober in de agenda, een maand die met de finale van de Deventer Architectuurprijs (DAP) en het Rondeel-bezoek aan het documentairefestival voor architectuur in Rotterdam (9 tot 13 oktober) vol architectuur en stedenbouw is. Mulder blikte ook alvast vooruit op La Biennale di Venezia, de 19e Internationale Architectuurtentoonstelling (24 mei tot 23 november 2025), die Rondeel en BNA Netsted in het excursieprogramma willen opnemen.

Frank ten Zijthof, organisator van Cinema Rondeel en de excursie naar het Rotterdamse documentairefestival, blikte vooruit op de komende filmvertoningen en de excursie naar Rotterdam.

Ulrike Weis ten Elsen, samen met Adri van den Dries verantwoordelijk voor de drukbezochte excursies naar vers opgeleverde gebouwen, vertelde dat de eerstvolgende opleveringsexcursie op  zaterdag 15 juni wordt gecombineerd met de aftrap van de tweede editie van de Deventer Architectuurprijs.

Op die dag, landelijk de Dag van de Architectuur, zullen in de Tuinen van Zandweerd diverse zojuist gebouwde woningen zijn opengesteld. Architecten en vertegenwoordigers van de gemeente zorgen voor een toelichting, zo meldden Weis ten Elsen en DAP-organisator Cristien Bensink.

Tegelijkertijd gaat de inschrijving van start van gebouwen waarvan de eigenaren en architecten mee willen doen aan de prijsvraag, die haar hoogtepunt beleeft tijdens de Nacht van de Architectuur op 24 oktober in Mimik met het uitreiken van de drie juryprijzen: vakprijs, publieksprijs en de prijs van de kinderjury. Voor die laatste groep zal Maarten Tenten opnieuw een lesprogramma op een of meer Deventer basisscholen organiseren. De vakjury komt dit keer uit Amersfoort.   Joppe Kusters vertelde over de excursie die leden van Jong Rondeel hebben georganiseerd naar Amsterdam, met als thema: de architectonische kwaliteit in het betaalbare segment. Op 4 juni bezoekt het Rondeel nieuwbouw in Amsterdam-Noord, de Spaarndammerbuurt en museum Het Schip, met woningbouw in de stijl  van de Amsterdamse School.  Jong Rondeel heeft ook een serie lezingen door jonge architecten georganiseerd. Op de eerste waren de twee architecten van La-di-da uit Den Haag aanwezig, de eerstvolgende is door Werkstatt Architecten uit Eindhoven op 23 mei.

Jan Jaap de Kroes praatte het Rondeel bij over de vorderingen van zijn werkgroep met het ontwerp van twee verbeterde stadsentrees, de Welle, meer specifiek de plek ter hoogte van de aanlegplaats van het pontje en de entree naar de Nieuwe Markt, en een heringerichte Brinkgeverweg als toegang tot de andere kant van de stad.

Beide ontwerpen, de daarvoor benodigde onderzoeken en bewonersbijeenkomsten konden worden gefinancierd uit een rijksprogramma voor het stimuleren van de creatieve industrie. Het project van IJsselentree en Brinkgeverweg werden gepitcht tijdens het eerste Goede Gesprek in een serie van vijf Goede Gespreken van het Rondeel in het voorjaar van 2023. Onderwerp was mobiliteit en haar bijdrage aan welzijn en gezondheid. De werkgroep van De Kroes hoopt de resultaten van haar onderzoek  terug te zien in gemeentelijke plannen voor beide gebieden.

Jantine Sijbring, directeur van het Rondeel, blikte vooruit op de masterclass die architect Daan Josee in het kader van de Dag van de Architectuur gaat geven. Dat gebeurt op 14 juni in samenwerking met het Apeldoornse architectuurcentrum Bouwhuis. Ook de masterclass is in Apeldoorn. Sijbring meldde verder dat er een samenwerking komt met de afdeling Interior Design van Hogeschool Saxion. Het dertigjarig bestaan van het Rondeel zal op 31 oktober worden gevierd.

Dat gebeurt onder meer met de presentatie van een bundel interviews met alle vrijwilligers en vakmensen bij het Rondeel, gefotografeerd door Pieter Leeflang, waarbij de interviews gemaakt zijn door Bert Felix en Cristien Bensink. Zij vroegen betrokkenen bij het Rondeel na te denken over een goede titel voor de bundel, die niet alleen interessant is voor de Rondelers zelf, maar ook voor anderen, omdat ze ook laat zien hoe betrokkenen bij het Rondeel denken over ruimtelijke kwaliteit in Deventer.

In voorbereiding is ook een project over woningbouw voor senioren, georganiseerd door Marijke van Winsum en Peter van Nuil.

De netwerkbijeenkomst trok ongeveer dertig bezoekers.

Tekst: Bert Felix

Foto’s: Bart Ros

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *