AgendaAlgemeenArchief agendadiscussie

09-03 | Panorama Overijssel – Wat betekent de provinciale omgevingsvisie voor Deventer? | VOLGEBOEKT

De provincie Overijssel heeft onlangs het fundament voor haar omgevingsvisie vastgesteld. Reden voor Architectuurcentrum Rondeel om op 9 maart 2023 een bijeenkomst te organiseren bij Saxion Hogeschool wat deze omgevingsvisie betekent voor Salland en specifiek voor Deventer. Graag gaan we hierover met u het gesprek aan.

De nieuwe Omgevingsvisie Overijssel omvat nieuw beleidskaders waarin belangrijke thema’s aan de orde komen zoals klimaatverandering, energie, wonen, werken, natuur, landbouw, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie zijn veel professionals betrokken, maar ook inwoners mogen meebepalen hoe deze visie eruit komt te zien.

In het kader van de omgevingsvisie is er ook een rondreizende tentoonstelling gemaakt met de titel ‘Panorama Overijssel’. Deze tentoonstelling is gedurende enkele weken te zien in de hal van de Saxion Hogeschool aan de Handelskade 75 in Deventer (ingang aan de achterzijde). Bezoektijden Panorama: maandag t/m donderdag 07.30-22.00 uur, vrijdag 7:30 -17:30. 

PROGRAMMA 9 MAART 2023

LOCATIE: Saxion Hogeschool,  Handelskade 75, Deventer

Het programma op 9 maart is als volgt:

19.15-19.30 uur: Inloop

19.30 uur: Welkomstwoord

19.35 uur: Inleiding door Dana Wiersma, provinciaal adviseur: ‘Wat betekent de omgevingsvisie voor Salland?’

19.45 uur: Pieter Jannink, stedenbouwkundige: ‘Klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving’

20.15 uur: In een drietal workshops wordt niet alleen gesproken over, maar zo mogelijk ook geschetst wat er bedacht is. De drie workshops bestrijken de volgende thema’s:

  1. Klimaatverandering en energietransitie
    Omdat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met extreem weer en de gevolgen daarvan; hevige regenval, hoge waterstanden, overstromingen en soms langdurige droogte. Dat vraagt om een andere inrichting van de ruimte om ons heen, zodat we in Overijssel veilig kunnen blijven wonen, werken en leven.
  2. Landbouw en natuur
    Ons huidige landbouwsysteem is gericht op maximale productie tegen zo laag mogelijke kosten. Doordat we meer produceren dan ons water- en bodemsysteem kunnen verdragen, is deze opzet niet langer houdbaar. Het versterken van bio­diversiteit en het op orde krijgen van onze agrarische industrie vraagt om gebiedsspecifieke oplossingen voor zowel het verduur­zamen van de landbouw als het versterken van de natuur.
  3. Verstedelijking en mobiliteit
    De woningproductie moet omhoog, ook in Overijssel. Dat brengt vragen met zich mee, zoals hoe we dat gaan doen met werk, wegen en andere voor­zieningen. Kortom: hoe zorgen we ervoor dat de Overijsselse steden en dorpen bereikbaar blijven en prettig zijn om in te wonen, te werken en te leven?

21.15-21.45 uur: Plenaire terugkoppeling en afsluiting.

AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *