Nieuws

100%-score tot nu toe | Vervolg Wegen naar Welzijn

De drie aanvragen voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, die voortkomen uit de Deventer startbijeenkomst ‘Wegen naar Welzijn’ (25 januari 2023), mogen door naar de volgende ronde. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft ontwerpers uitgenodigd om samen met overheden, marktpartijen, (maatschappelijke) organisaties, deskundigen, burgers en andere relevante partijen ontwerpend onderzoek naar dit vraagstuk uit te voeren. Het doel daarbij is om te komen tot vernieuwende, ruimtelijke narratieven, perspectieven, strategieën en/of oplossingen voor een duurzame mobiliteitstransitie. 

Open Oproep: Wegen naar Welzijn. 

Op 25 januari heeft het Architectuurcentrum Rondeel bij Saxion een regionale startbijeenkomst georganiseerd onder de noemer “Een gezonde kijk op mobiliteit”. Tijdens die bijeenkomst heeft Christiaan Kwantes van Goudappel het thema uitgediept en hebben diverse initiatiefnemers hun idee voor een mobiliteitstransitie “gepitcht”. Daarna zijn verbindingen gelegd en hebben geïnteresseerden en relevante organisaties elkaar gevonden. Dat heeft geleid tot drie aanvragen in het kader van de open oproep, die voor 27 februari zijn ingediend.  

Alle drie de aanvragen Stadsentrees Deventer, Stadscampus KIEN en Social hub Kampen zijn door naar de volgende ronde! Dit betekent dat een uitgebreide aanvraag ingediend gaat worden per initiatief voor 31 mei aanstaande. Als ook die aanvragen worden gehonoreerd kunnen de ontwerpende onderzoeken daadwerkelijk uitgevoerd worden. Architectuurcentrum Rondeel zal dit op de voet blijven volgen. 

Kort over de drie aanvragen: 

Stadsentrees Deventer

Stads entree | Wegen naar Welzijn | Rondeel Deventer

Nog steeds is in de aanpak van de mobiliteitsopgave de auto dominant, zeker in middelgrote steden zoals Deventer. Hoe krijgen we het voor elkaar dat veel meer mensen zich lopend en fietsend (actieve mobiliteit) verplaatsen, voor een gezonde, duurzame en blijvend goed functionerende stad Deventer? Kunnen de genoemde urgenties elkaar versterken door een ‘andersom’ aanpak, waarbij actieve mobiliteit leidend is? Het idee van Stadsentrees is om twee nieuwe assen en entrees te ontwerpen vanuit de schilwijken naar de binnenstad.

De routes langs de hoofdassen worden een kralensnoer van onderling verbonden aantrekkelijke plekken en wegen. De auto is overal te gast, voetganger en fietser hebben er de hoofdrol. De Welle (route langs de IJssel) wordt aangepakt. Aandacht voor de verblijfskwaliteit voor bezoekers van de binnenstad staat hierin voorop. Dit enthousiasmeert meer mensen om te kiezen voor een duurzame vervoerswijze, zoals lopen en fietsen (in alle varianten). Door deze nieuwe assen en entrees worden kansen gecreëerd. Wonen, winkelen, recreëren en werken wordt aantrekkelijker door een sociaal veilige en comfortabele omgeving met een hoge belevingswaarde. Deze attractieve stadsentrees bieden kansen voor nieuwe en bestaande functies zodat de druk op de binnenstad afneemt. 

Stadscampus KIEN 

Het welzijn van de mens is de grote verliezer in onze hedendaagse publieke ruimte. Om een breed welzijn bij het ontwerp van de openbare ruimte voorop te stellen is daarom het kind-perspectief leidend in het ontwerpend onderzoek. Door het inzetten van het kind-perspectief wordt de menselijke maat, en daarmee het welzijn, weer sturend in de keuzes van onze stedelijke ruimte. Om openbare ruimte in te richten op een manier dat mensen er prettig in verblijven, is het van belang de beleving van de gebruiker als uitgangspunt te nemen.

Stadscampus Kien | Wegen naar Welzijn | Rondeel Deventer

Het idee is door co-creatie multi-zintuiglijke moodboards te maken met en door kinderen en volwassen. De zintuigelijke ervaringen dienen als input op ontwerp-casussen binnen gebiedsontwikkeling de Kien in Deventer. Door het kind-perspectief en het inzetten op actieve mobiliteit wordt bijgedragen aan een inclusieve mobiliteitstransitie en bestrijden we mobiliteitsarmoede. Opgedane ervaring wordt gedeeld in kennissessies. Resultaat is een serie uitgewerkte ontwerp-casussen, als input om lokaal het debat op gang te brengen en als basis voor aankomend beleid. 

Social Hub Kampen 

Social Hub Kampen | Wegen naar Welzijn | Rondeel Deventer

Het verkeerscirculatieplan van de gemeente Kampen onderschrijft het brede welvaartsperspectief, maar beziet de benodigde mobiliteitstransitie toch vooral vanuit de auto. Het project Social HUB Kampen wil de mobiliteitstransitie vanuit de sociaal-maatschappelijke kant belichten, door de directe gebruikers centraal te stellen: ouderen en kinderen, twee kwetsbare en onderbelichte groepen.

In een voorstudie wordt de opgave scherp gesteld en worden kansen in beeld gebracht. De opgedane kennis zal direct worden toegepast en vertaald in ruimtelijke modellen. Ook wordt het ‘getoetst’ tijdens ontwerpateliers met de reeds betrokken belanghebbenden. Ruimtelijke verbeelding van de scenario’s vormen een belangrijk onderdeel van het onderzoek en zijn tools tijdens de workshops. Ontwerpend onderzoek voor Social Hub Kampen kan als voorbeeld dienen voor andere kleine steden. Het geeft handvatten aan gemeenten over de manier waarop de mobiliteitstransitie kan worden benut in sociaal-maatschappelijke opgaven. Ook de focus op ouderen en kinderen maakt dit onderzoek interessant voor andere locaties. Vooral in het kader van inclusiviteit. Het einddocument biedt bouwstenen voor ontwerp en handvatten voor beleid. 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Een gedachte over “100%-score tot nu toe | Vervolg Wegen naar Welzijn

 • Jan Borgonjen

  Vanuit de helikopter kijken naar:
  1: Toekomstige wegen tussen A50 Terwolde via IJsselbrug naar Raalte en Bathmen.
  2: Weg van Doesburg naar Twello en Terwolde.
  3: Brug over IJssel ook voor ontsluiting Deventer (oost – west verkeer).
  4: Deventer heeft nu een rondweg, ook voor uitwijk van A1 bij calamiteiten.
  5: Hierna wegenplan Deventer daarin integreren.
  6: Succes gewenst met de uitvoering. JBD

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *