Agenda

1000 Jaar bouwen in Overijssel

COLLEGES | VANAF 26 SEPTEMBER | 19.30-21.30 UUR

De zeven colleges bieden een overzicht van 1000 jaar bouwen in Overijssel met nadruk op lokale en regionale bijzonderheden. Er is zowel aandacht voor het verleden als voor de huidige omgang met het erfgoed. Alle colleges worden gegeven door docenten met specifieke expertise. Aanvullend op de colleges bieden we twee facultatieve excursies aan. De colleges vinden plaats in Deventer op donderdagavond van 19.30-21.30 uur.

1 Het agrarisch verleden // 26 september

Het startpunt van de collegereeks ligt bij het agrarische verleden van Overijssel, toen rond 4900 voor Chr. de eerste boeren zich in deze provincie vestigden. Daarmee ontstonden de eerste boerderijen. Op basis van sporen van opgegraven boerderijen uit de prehistorie tot en met de middeleeuwen gaan we bekijken hoe deze zijn gebouwd en hoe de (mogelijke) constructies waren.

Docent: Suzanne Wentink

2 Religieus bouwen // 3 oktober

Met de komst van permanente bewoners in Overijssel kwamen ook de eerste religieuze gebouwen zoals kerken en kloosters. Deze werden aanvankelijk gebouwd in hout maar al snel in (tuf)steen. Ze vormen een staalkaart van de romaanse en later ook gotische stijl. In Overijssel zijn veel van deze oude kerken te vinden, bijvoorbeeld in Hellendoorn, Oldenzaal, Deventer, Kampen, soms met directe invloed vanuit Frankrijk of Duitsland.

Docent: Dirk Baalman

3 Opkomst en bloei van de steden // 10 oktober

Het derde college staat in het teken van de opkomst en bloei van de steden en daarmee de ontwikkeling van de (woonhuis)architectuur. Aan de orde komt de wijze waarop steden zich ontwikkelden. Ook zullen we enkele nog altijd goed bewaarde koopmanswoningen in de Hanzesteden belichten.

Docent: Mascha van Damme

4 Pracht en praal // 17 oktober

De adel en andere landgoedeigenaren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het groene uiterlijk van Overijssel. De vele havezaten,‘plaetsen’ en ‘buitenplaatsen’ herinneren daar nog steeds aan. Hoe deze ontstonden en bestuurd werden, welke rollen er waren tussen eigenaar en personeel en hoe dit zijn weerslag kreeg in de opzet en het interieur van de huizen, is onderwerp van het vierde college.

Docent: Mascha van Damme / Gesien van Altena

5 Groene weelde // 7 november

Het groene aspect van landgoederen en buiten plaatsen krijgt specifiek aandacht in dit college. De tuinen rondom het hoofdhuis onderscheidden zich van het omringende cultuurlandschap. Zij ontwikkelden zich van geometrische, formele tuinen tot weelderige landschapsparken. De oudere aanleg van veel landgoederen met lanen, sterrenbossen en landerijen, is nog altijd terug te zien in het huidige landschap.

Docent: Anneke Coops

6 De ijzeren eeuw in Overijssel // 14 november

Het op een na laatste college gaat over Overijssel in de ijzeren eeuw. De industrialisatie van Overijssel gebeurde misschien relatief laat, maar wel grondig.Grote industrieën in de oude steden, een groeiende textielindustrie en metaal nijverheid in Twente gaven grote delen van de provincie een ander aanzien. Daarmee hing een groei van de steden samen, met planmatige stadsontwikkeling, maar ook de ontginning van woeste gronden, de bouw van buitenplaatsen, tuindorpen, fabrieken en voorzieningen.

Docent: Dirk Baalman

7 Een nieuwe maatschappij // 21 november

Allerlei vernieuwingen in de bouwkunst volgen elkaar in de eerste helft van de 20eeuw snel op. Hoe probeerden architecten de snelle maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en met de nieuwe materialen van een passende architectuur te voorzien? En wat was eigenlijk ‘passend’? De collegereeks leidt door de twintigste eeuw van de Art Nouveau naar de ontwikkelingen in het Moderne Bouwen tot (ver) na de Tweede Wereldoorlog.

Docent: Hannah Geerdink

Informatie en aanmelding

  • Prijs collegereeks: € 185,-; studenten 10% korting
  • Excursiedata en prijs: Zaterdag 2 en 14 november. € 37,50 per excursie, inclusief lunch. Het programma sluit aan op de colleges en wordt aan het begin van decollege reeks bekend gemaakt.
  • Locatie colleges: Architectuurcentrum Rondeel, Assenstraat 14, Deventer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petra Versluis, Het Oversticht petra.versluis@hetoversticht.nl

Inschrijven kan via het digitale formulier op de website van Het Oversticht of Rondeel. https://hetoversticht.nl/agenda/99/collegereeks-1000-jaar-bouwen-in-overijssel

De cursus gaat door bij een minimum van 25 deelnemers.

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *