Nieuws

Het is wachten op een olievlek van duurzaamheid

 

Deventer wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Gaan we dat redden? En hoe belangrijk zijn wij als burgers daarbij? In aanloop naar het symposium ‘BEWONERS AAN ZET’ voelen we Ron Sint Nicolaas, Regisseur Duurzame Energie bij de Gemeente Deventer, stevig aan de tand.

 

Om maar even met de deur in huis te vallen: is Deventer in 2030 klimaatneutraal?

Ron Sint Nicolaas: “Ik kan hier twee antwoorden op geven. Het pessimistische antwoord luidt ‘nee, want daarvoor zijn we te klein en te veel afhankelijk van bedrijven, multinationals, die geen belang hebben bij verduurzaming.’ Ik kies voor de optimistische optie ‘ja, we gaan het halen. Maar hoe precies weet ik nog niet’.  

 

Als u niet weet hoe, wat maakt dan dat u zo optimistisch gestemd bent?

“Omdat de ontwikkelingen ongelofelijk snel gaan. Voor veel bedrijven is duurzaamheid al financieel aantrekkelijk, de technieken worden steeds beter en efficiënter en door gebeurtenissen zoals de aardbevingen in Groningen groeit het urgentiebesef in de maatschappij. We zijn de tijd van de ‘early adapters’ voorbij. Gewone mensen en gewone bedrijven denken na over duurzaamheid.”  

 

Welke veelbelovende ontwikkelingen zijn er in Deventer?

“Enorm veel, vooral in het bedrijfsleven. Zij gebruiken ongeveer 70 procent van alle energie in de stad. Dus daar zijn de gevolgen van verandering ook het grootst. Bedrijven reduceerden tussen 2011 en 2016 het gasverbruik met 16 procent. Bedrijven vernieuwen hun bedrijfsprocessen en besparen energie. Circulariteit wordt steeds vaker toegepast en er liggen inmiddels veel zonnepanelen op de grote platte daken. Duurzaamheid is voor veel bedrijven normale business geworden. Het belangrijkste is dat we zien dat bedrijven elkaar opzoeken om van elkaar te leren of iets voor elkaar te betekenen. Zo leggen agrarische bedrijven in Oxe en bedrijven op Kloosterlanden een biogasleiding aan tussen de boerderijen en het bedrijventerrein.”  

“Maar ook andere ontwikkelingen als warmte uit het riool en de zuiveringsinstallatie bij de Rembrandtkade en de toepassing van waterstof op het A1 bedrijvenpark zetten de toon. Via het Woningabonnement stellen we woningeigenaren in staat te investeren in duurzame maatregelen voor hun huis, vanuit hun energiebesparing. Dit zijn slechts enkele voorbeelden en hiermee zijn we er natuurlijk nog niet, maar ik verbaas me elke keer over hoeveel er gebeurt.”  

 

Oké, oké. Maar is het niet de taak van de gemeente om te zorgen dat de duurzaamheidsambitie wordt gehaald?

“Ik kaats die bal graag terug. We kunnen als overheid met geld smijten, maar zolang we als burger wel 1000 euro besteden aan een nieuwe iPhone, maar niet aan de isolatie van ons huis, of 26 verpakkingen willen voor allerlei huishoudelijke artikelen, dan houden we een energiebehoefte in stand. Ik zie een belangrijke faciliterende rol voor de overheid. Door partijen te verbinden voor circulaire initiatieven, deuren te openen, samen met andere gemeenten te lobbyen in Den Haag en waar nodig de geldbuidel te trekken. Voor isolatie en zonnepanelen is geen geld van de overheid nodig, maar voor ontwikkelingen als bodemenergie moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen.”  

 

Dus u zegt eigenlijk: de bal ligt bij de burgers?

“Burgerinitiatieven zijn ontzettend belangrijk. Het zal niet de grootste effecten hebben, huishoudens verbruiken immers maar 30 procent van de totale energie in Deventer, maar het inspireert anderen en brengt maatschappelijk bewustzijn. Grote projecten blijven vaak abstract. Juist kleine, realistische en tastbare initiatieven kunnen anderen beïnvloeden en het aantrekkelijk maken om mee te doen. Bovendien heeft dit ook invloed op het bedrijfsleven. Als je thuis duurzaam bezig bent, verwacht je dat ook van je werkgever of de producent van wie je producten koopt. Burgerinitiatieven kunnen zich echt als een olievlek verspreiden.’’  

 

Door Luuk Talens

 

 

RONDEEL | VIDEO

De ruimtelijke impact van de energietransitie

 

DOWNLOAD PRESENTATIES

 

 

 

DEVENTENAREN AAN HET WOORD 

Deventer wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Gaan we dat redden? En hoe belangrijk zijn wij als burgers daarbij? Luuk Talens en Sharon Kromotaroeno gingen namens Architectuurcentrum Rondeel in de aanloop van het symposium Bewoners aan zet op 13 maart a.s. in de De Gasfabriek op pad om het Deventenaren te vragen.

  

MEER INFO OVER HET PROGRAMMA OP 13-3-2018 EN TICKETS

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *