Nieuws

Jaarprogramma 2022: Deventer – Toekomst – Perspectief

De jaren 2020 en 2021 stonden voor het grootste gedeelte in het teken van corona en de lockdowns. Op het moment van het opstellen van het jaarprogramma 2022 voor Architectuurcentrum Rondeel is de toekomst nog steeds onzeker. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is de pandemie helaas nog steeds niet ingedamd. Herhaaldelijk werd al de opening van de tentoonstelling ‘Samen Wonen’ aangekondigd, maar moest dan toch weer verplaatst worden, omdat ondertussen de coronamaatregelen veranderden. Desondanks gaan de vrijwilligers van Architectuurcentrum Rondeel door met het voorbereiden van activiteiten voor 2022. Als het kan, dan zijn we er klaar voor!

De bouwsector kent sinds de Amerikaanse hypotheekcrisis in 2008 meerdere ups en downs. Verschillende landelijke gebeurtenissen hadden en hebben nog steeds invloed op de woningmarkt in Deventer, waardoor het aanbod aan koopwoningen in onze gemeente op dit moment opvallend laag is en de huizenprijzen enorm stijgen. Om de woningnood tegen te gaan, heeft de regering in Den Haag financiële middelen ter beschikking gesteld aan de gemeentes. Ook Deventer kan deze middelen goed gebruiken.

11.000 woningen

Doelstelling van de gemeente Deventer is om in de komende jaren 11.000 woningen te bouwen in Deventer. Hiervoor is in 2020 al een inventarisatie gemaakt van binnenstedelijke herstructureringslocaties. Inmiddels is het stedenbouwkundig bureau Urhahn stedenbouw&strategie bezig met een onderzoek naar uitbreidingslocaties. Voor belangrijke locaties zijn al de nodige processen in gang gezet, bijv. De Kien en Roto Smeets. Deventer bruist van de nieuwbouwplannen!

De gemeente heeft de ideeën ter inspiratie verbeeld in een ‘bidbook’. Dit boek is bedoeld ter inspiratie en laat zien wat er allemaal mogelijk is, bijvoorbeeld in het Sluiskwartier, op het Senzora-terrein en het Roto Smeets-terrein.

Globaal Rondeel-programma 2022

Architectuurcentrum Rondeel gaat enkele van de lopende projecten tegen het licht houden en vooral naast de kwantitatieve opgave een discussie over de kwaliteit voeren. Aangezien de plannen in ontwikkeling zijn, zullen deze bijeenkomsten een meer beschouwend en informerend karakter krijgen. Omdat het om nieuwe plannen en nieuwe locaties gaat, waarbij de ontwikkeling nog opgestart moet worden, lenen zich deze onderwerpen voor debat en visievorming.

Voor de film, exposities, en excursie worden onderwerpen en inleiders gekozen, die passen bij het thema van de discussie- en visiebijeenkomsten en op deze manier het thema ‘wonen in Deventer’ in een bredere context plaatsen of verdiepen. De gebouwbezoeken in de reeks ‘De Opleveringen’ worden georganiseerd afhankelijk van de bouwactiviteiten in Deventer en bieden een algemene inkijk in actuele ontwikkelingen in de stad. Ook andere typologieën (niet alleen wonen) komen aan bod.

Nieuw dit jaar is het uitschrijven van een Architectuurprijs Deventer. Als dit format succesvol blijkt, dan is Architectuurcentrum Rondeel voornemens om een twee- of driejaarlijkse Architectuurprijs Deventer te organiseren.

Daarnaast zijn er enkele zelfstandige programma-onderdelen in ontwikkeling, zoals een reizende expositie door Overijssel ter gelegenheid van een boekuitgave van het Oversticht (1000 jaar bouwen in Overijssel, een regionale toekomstverkenning in de Cleantech Regio en een bijdrage aan de erfgoedreeks van Deventer Verhaal.

Overzicht programma-onderdelen 2022

Vragen die we ons als architectuurcentrum stellen zijn:

 • Deventer Perspectief | Welke locaties zijn in ontwikkeling en wat gebeurt er?
 • Deventer Toekomst | Waar willen wij gaan wonen, wat gaan we bouwen en voor wie?

Een globaal overzicht van het Rondeel-programma voor 2022:

 1. Expositie Samen Wonen
 2. Deventer Actueel | Naast de grotere inbreidingslocaties zoals Roto Smeets en de Kien zijn in de Deventer binnenstad een aantal herontwikkelingslocaties in uitvoering of in ontwikkeling.
 3. Tirana – Deventer Connection | Programma voor architectuur- en kunstprofessionals en liefhebbers over actuele urbane ontwikkelingen in Tirana, Albanië.
 4. Gebouwde Trots | Architectuurcentrum Rondeel biedt trotse opdrachtgevers, aannemers en ontwerpers de gelegenheid, hun mooiste project aan het Deventer publiek te presenteren tijdens de expositie ‘Gebouwde Trots’.
 5. Deventer toekomst – verkiezingsdebat en 100-dagendebat over het woonprogramma Deventer.
 6. Urban Green (Klimaatforum 2022) | Een 2-jaarlijks terugkomende activiteit waar meerdere organisaties bij betrokken zijn.
 7. Placemaking Senzora | Architectuurcentrum Rondeel organiseert gedurende de zomermaanden o.a. exposities over de locatie, de geschiedenis van Senzora en diverse kunstexposities.
 8. Cinema Rondeel en de Rondeel-opleveringen zijn vanzelfsprekend ook weer onderdeel van het programma in 2022.
 9. Rondeel op Stap | In samenwerking met de BNA NetSted organiseert Architectuurcentrum Rondeel ook in 2022 weer een bijzondere buitenlandexcursie voor architectuurliefhebbers. Deze keer verkennen we de architectonische highlights in Tirana.
 10. Rondeel Deventer Architectuurprijs | Architectuurcentrum Rondeel wil door het instellen van een tweejaarlijks architectuurprijs DAP (Deventer Architectuur Prijs) architectuur in Deventer op de kaart zetten en zo op een laagdrempelige wijze het gesprek tussen bouwers, ontwikkelaars en de Deventer bevolking over ruimtelijke kwaliteit bevorderen.
 11. Getransformeerd erfgoed (erfgoedreeks Deventer Verhaal) | In dit cultureel seizoen houden zeven Deventer erfgoedorganisaties lezingen op verschillende locaties in de stad. Elke lezing kent een eigen thema. Het thema van Rondeel is: Transformatie van Deventer Erfgoed.
 12. Afscheidslezing Daan Josee | Na acht jaar voorzitterschap van het bestuur van Architectuurcentrum Rondeel draagt de Deventer architect Daan Josee het stokje begin 2022 over aan een nieuwe voorzitter.
 13. Regionaal Perspectief 2030 | De Cleantech Regio werkt aan het Regionaal Perspectief 2030. Door de actuele ontwikkelingen moet goed nagedacht worden over de verdeling van de schaarse ruimte.
 14. 1000 jaar bouwen in Overijssel | De collegereeks ‘1000 jaar bouwen in Overijssel’ van Het Oversticht is al meerdere jaren een groot succes met als resultaat een boek en een reizende tentoonstelling in Overijssel op 8 locaties.

Senzora-fabriek

In 2018 heeft het bedrijf Senzora de Raambuurt verlaten. Sindsdien staan de oude fabrieksgebouwen leeg. Inmiddels heeft de combinatie Le Clercq Planontwikkeling/BPD het terrein aangekocht en is bezig met de ontwikkeling van circa 100 tot 120 woningen op deze plek. De ambitie is om op het oude fabrieksterrein een bijzonder, levendig en onderscheidend woonmilieu te realiseren met behoud van de historische betekenis. In 2022 staat het historische fabriekspand ter beschikking voor tijdelijke activiteiten. Architectuurcentrum Rondeel organiseert gedurende de zomermaanden o.a. exposities over de locatie, de geschiedenis van Senzora en er zijn diverse kunstexposities.

Actuele ontwikkelingen in Deventer – een impressie

Actuele ontwikkelingen in de gemeente Deventer
Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *