Nieuwsverslag

Senzora-familie rekent op vaart achter bouwplannen Raambuurt

Voor de eigenaren van fabriekscomplex Senzora in de Deventer Raambuurt was het een hele vrolijke, maar ook wat weemoedige dag, de opening van de expositie die in het oudste fabrieksgebouw van Senzora aan de Bergsingel  is ingericht. Met fraaie foto’s, kaarten, artist impressions en een maquette laat Senzora Expo heden, verleden, maar ook de toekomst van het gebied zien. Voor de eigenarenfamilie Schoemaker betekende het ook een afscheid van een belangrijk deel van hun familiegeschiedenis.

Tot en met 26 juni 2022 is op zaterdag en zondag in de oude suikerij van het Senzora-complex de expositie Senzora Expo te zien, ingericht en georganiseerd door de familie Schoemaker, de ontwikkelaars BPD Gebiedsontwikkeling en Le Clercq Projectontwikkeling, Architectuurcentrum Rondeel, de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED),  leden van de Deventer Foto Kring, de kunstenaars die tijdelijk van de panden gebruikmaken en interieurarchitecte Moreen Schneider, die bij Saxion afstudeerde op het fabriekscomplex.

Senzora-complex Deventer: van industrie naar woongebied

Bezoekers kunnen er kennis maken met het oudste en meest monumentale industriegebouw van Senzora, de geschiedenis van het bedrijf, de sfeer van vergane glorie van het laatste industriecomplex in de buurt, maar ook van de kunst die er de afgelopen tijd is gemaakt en de plannen voor de toekomst van het gebied, waar ongeveer 120 woningen zullen komen. Naast de oude suikerij blijft ook het voormalige kantoor van Senzora behouden, het witgeschilderde gebouw tegenover de brug naar het Pothoofd. Bovendien wordt het voormalige bolwerk op de hoek van het Senzora-terrein weer toegankelijk en beleefbaar, net als dat even verderop gebeurt met de voormalige sluis in het Sluiskwartier.

Vrolijk en weemoedig

Ingrid Schoemaker noemde het bij de opening een hele vrolijke dag voor de familie, die tegelijk een beetje weemoedig stemt. De familie streek in 1916 neer in de buurt met een zeepfabriek, waar later onder meer pepermunt en soda aan werden toegevoegd, waarna de productie in de afgelopen jaren werd overgeheveld naar de nieuwe locatie van het bedrijf. ,,We geven het gebied nu door aan de volgende gebruikers. Er is een fantastisch plan gemaakt met zicht op de gracht en verbinding met de buurt. We hebben de intentie om iets heel moois aan de buurt te geven.’’

Snel verder met de ontwikkeling van het gebied

Ze prees de samenwerking met de gemeente bij het opstellen van de uitgangspunten voor nieuwbouw in het gebied, maar wees ook op de lange duur van de herontwikkelingsplannen, waardoor inmiddels vijf jaar zijn verstreken. ,,We waren heel tevreden over het handelingsperspectief dat we samen met de gemeente hebben gemaakt, maar rekenden er niet op dat elk aspect weer naar een commissie moest. We hopen dat het gemeentebestuur er nu een zetje aan geeft, zodat de ontwikkelaars snel verder kunnen met het gebied’’.

Masterplan Senzora-gebied rond zomer gepresenteerd

Inmiddels leggen de ontwikkelaars in overleg met omwonenden en betrokken organisaties de laatste hand aan het Masterplan voor het gebied, dat volgens projectmanager Willemien Berkers van de gemeente Deventer binnenkort door het college kan worden bekrachtigd en voorgelegd aan de gemeenteraad. Intussen wordt er al gewerkt aan het benodigde nieuwe bestemmingsplan voor het gebied en de architectenselectie. Volgens Berkers is de voorbereidingstijd voor de herontwikkeling van het gebied niet ongebruikelijk. ,,Onze rol is beperkt. Wij toetsen de uitgangspunten van het handelingsperspectief, dat in 2018 klaar was. Ook de corona-epidemie heeft een rol gespeeld. Maar we zijn heel blij met de plannen en we kennen Le Clercq en BPD als goeie partijen’’.

Ronald le Clercq: een stukje wijk met een industrieel karakter

Ontwikkelaar Ronald le Clercq zegt met veel ambitie aan de slag te zijn gegaan. ,,We willen niet keurig de buurt afmaken, maar een nieuw stukje wijk maken met een behoorlijk industrieel karakter. Dat vergt veel overleg. Je hebt vervuiling, archeologie, asbest, omwonenden, oude gebouwen, parkeren. We hopen de komende weken zoveel draagvlak bij belangengroepen te krijgen dat het college het Masterplan kan goedkeuren.’’

Le Clercq was aanvankelijk door de familie benaderd als adviseur bij de prijsvraag voor projectontwikkelaars en architecten voor het project, maar liever nog wilde hij zelf meedoen, zei hij bij de opening van de expositie. ,,Ik ben een echte Deventenaar. We vinden het zo bijzonder dat we op deze locatie mogen werken’’, aldus Le Clercq, die omwille van de omvang van de klus (sloop, sanering, bouw 120 woningen, herinrichting openbaar gebied) samenwerking heeft gezocht met BPD Gebiedsontwikkeling.

Jan Jozef Schoemaker, mede-eigenaar van Senzora en broer van Ingrid Schoemaker riep de ontwikkelaars op er iets moois van te maken. ,,We willen graag trots op jullie zijn’’. Waarop Le Clercq beloofde de familie niet te zullen teleurstellen.

Vrije sector en social huur

In het gebied zal 60 procent van de woningen in de vrije sector koop vallen, 20 tot 25 procent in de sociale huur en 10 tot 25 procent in de vrije sector huur. Daarnaast moet er voor jong en oud worden gebouwd en moeten bijzondere woonvormen een kans krijgen. In bestaande gebouwen kunnen bijzondere woontypes komen, zoals heel grote of juist heel kleine woningen.

Afstudeerproject Moreen Schneider

Als afstudeerproject van de Jan des Bouvrie Academy van Saxion Hogeschool heeft interieurarchitecte Moreen Schneider uit Deventer van dat laatste alvast een voorproefje gemaakt, zoals op de tweede verdieping van Senzora Expo is te zien. In de contouren van de oude karakteristieke suikerij, die behouden blijft en aan een pleintje komt te staan, heeft ze woningen geschoven, niet te groot, en licht gedraaid ten opzichte van de gevels.

 ,,Je ziet dat er in de loop van honderd jaar telkens ingrepen op de gevels zijn gedaan. Er is een deur bijgekomen, ramen zijn verplaatst of dichtgemetseld.  Zo heb ik mijn eigen nieuwe ingrepen op de gevels bedacht door er appartementen in te schuiven. De ruimte die er binnen overblijft, is voor gemeenschappelijk gebruik, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan ook op de daktuin, die ook vanaf de begane grond toegankelijk is. Daar heb ik een stellage bedacht waar je aan kunt sporten, maar ook een doek kunt hangen om een film op te tonen. Ook daar kun je elkaar ontmoeten’’.  

Niet iedereen is overigens blij met de gedaantewisseling van het Senzora-terrein. Zo moet kunstenaar Jilles Waagmeester, tijdelijk gebruiker van een van de gebouwen van Senzora,  andermaal op zoek naar een nieuw atelier. Hij begrijpt de noodzaak om woningen te bouwen, maar geeft op het hek tegenover de ingang van de expositie met een gedicht ook uiting aan zijn verdriet.

Meer over de expositie

Senzora Expo is tot en met 26 juni geopend op zaterdagen en zondagen, telkens van 12 tot 16 uur.

Meer informatie op:

www.nieuwbouw-senzora.nl

www.moreenschneider.nl

www.jilleswaagmeester.info

Verslag door: Bert Felix

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *