AgendaArchief agendadiscussie

22-02 | Tweede Goede Gesprek | De IJsselsprong: ‘Extra woningen aan de overkant van de IJssel?’

Al jaren wordt er door voor- en tegenstanders gesproken over mogelijke nieuwbouw aan de andere kant van de IJssel. Deventer wil de komende jaren 11.000 extra woningen realiseren in het stedelijk gebied, maar ook door uitbreiding van de stad, waardoor deze discussie dus nu weer oplaait. Tijd  voor het tweede ‘Goede Gesprek’ op 22 februari a.s. (20.00 uur). Deze avond gaat het over de IJsselsprong. Architectenbureau JDWA presenteert een stedenbouwkundige studie voor de IJsselsprong en architectuurhistoricus Daaf Ledeboer licht de ontwikkelgeschiedenis van de stad toe. Aansluitend wordt er gesproken over de voor- en nadelen van nieuwbouw aan de overkant van de IJssel o.l.v. Andries van den Berg.

Architectenbureau JDWA (JDWA – Johan De Wachter Architecten) uit Rotterdam heeft, in het kader van de tentoonstelling Ministerie van Maak! een stedenbouwkundige studie gemaakt voor de IJsselsprong. Tijdens het tweede ‘Goede Gesprek’ wordt dit plan gepresenteerd. Daarnaast licht architectuurhistoricus Daaf Ledeboer de ontwikkelgeschiedenis van de stad toe én bespreekt de al eerder gemaakte plannen voor de IJsselsprong.

Stedenbouwkundige studie voor de IJsselsprong

Onder leiding van Andries van den Berg gaan Johan de Wachter, Arjen Lagerweij (oud-wethouder gemeente Voorst) en Judith Snepvangers (algemeen directeur Stichting IJssellandschap) verder in op de voor- en nadelen van nieuwbouw aan de overkant van de IJssel. Uw inbreng wordt ook op prijs gesteld.

TWEEDE GOEDE GESPREK: 22 FEBRUARI 2023 – 20.00 UUR

Locatie: Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2, Deventer

De avond is in Sociëteit de Hereeniging en start om 20.00. Om 19.30 gaat de zaal open. Na afloop is er de mogelijkheid om de maquette en de bijbehorende expositie te bezoeken in Architectuurcentrum Rondeel, Assenstraat 4. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.

VOLGEBOEKT – 22 FEBRUARI 2023

Het maximale aantal deelnemers van 90 is bereikt. We zijn volgeboekt voor de bijeenkomst van 22 februari.


Het tweede ‘Goede Gesprek’ maakt deel uit van een vijftal gesprekken over de woningbouwopgave van de gemeente Deventer, die door Architectuurcentrum Rondeel worden georganiseerd om de gemeenteraad en de gemeenschap te ondersteunen in het keuzeproces. De thema’s van de gesprekken zijn:

  • Wegen naar Welzijn: ‘Een gezonde kijk op mobiliteit’ (25 Januari)
  • De IJsselsprong: ‘Extra woningen aan de overkant van de IJssel?’ (22 Februari)
  • Hoogbouw: ‘Hoe hoog mag het in Deventer?’ (Maart)
  • Groen en blauw: ‘Woningbouw met respect voor water, landschap en natuur’ (April)
  • Stad en platteland: ‘Specifieke kenmerken van stedenbouw en dorpenbouw’ (Mei)
Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Een gedachte over “22-02 | Tweede Goede Gesprek | De IJsselsprong: ‘Extra woningen aan de overkant van de IJssel?’

  • Het is verbijsterend en visieloos dat er binnen dit fraaie stroomgebied van de oude (en huidige) IJssel en uitloopgebied van de historische binnenstad “het Stadsland” weer verstedelijkingsplannen worden gemaakt. Of gaat het hier om een verdienmodel van Stichting het IJssellandschap? Deze stichting zou de haar toevertrouwende gronden en andere bezittingen met hand en tand moeten verdedigen. Het zou niet overstandig zijn dat deze organisatie haar natuurbeschermingsdoelen wat serieuzer zou nemen. Op veel van haar locaties verloederen de bezittingen, worden hele bospercelen commercieel weggekapt en is de recreatieve druk zo groot dat er onherstelbare schade aan de natuur ontstaat. Alleen het idee al om het landelijk gebied rondom Deventer zo gruwelijk aan te tasten, stemt treurig. Het is juist één van de belangrijkste en aantrekkelijkste kwaliteiten van de stad Deventer. Er zijn mogelijkheden genoeg in te breiden in de bestaande stad en anders maar geen woningbouw. Bovendien kan “het Stadsland” gezien worden als een mogelijk noodretentiegebied bij extreem hoogwater. en betreft het een leefgebied van verschillende rode-lijst soorten. Het bouwen in uiterwaarden is gelukkig verleden tijd en op deze locatie zou bebouwing en daarmee ontstane statische begrenzing een aanzienlijk overstromingsgevaar (bij extreem hoge waterstanden) voor de stad kunnen betekenen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *