Nieuwsrondeel cinema

Grote geld jaagt huurders weg

Architectuurcentrum Rondeel organiseerde in het kader van Cinema Rondeel, een samenwerking tussen Architectuurcentrum Rondeel en filmhuis MIMIK, op woensdag 29 juni 2022 de vertoning van de documentaire Push. Onderwerp van Push: de gentrificatie van woonwijken, ofwel de opwaardering of het populair worden van woonwijken, waardoor woningprijzen stijgen en oorspronkelijke bewoners naar elders worden verdreven.

In de documentaire volgden Fredrik Gertten en Gabriel Henrique Gonzalez huisvestingsgezant Leilani Farha van de Verenigde Naties, die wijken bezocht in onder meer Engeland, Spanje, Zweden, Chili en Zuid-Korea. Daaruit blijkt dat wijken soms min of meer spontaan in trek raken bij nieuwe groepen inwoners, maar ook beleggers of het grote geld van onder meer vastgoedfondsen een rol kan spelen.

De makers van de documentaire lieten zien hoe vastgoedgoedfondsen grote aantallen woningen opkopen om die vervolgens tegen een veel hogere huur te verhuren. De oplopende huurprijzen dwingen oorspronkelijke huurders naar elders te verhuizen en soms zelfs de stad uit. Met achterlating van hun vertrouwde omgeving en sociale netwerk. In de documentaire vertellen verdreven of bijna verdreven bewoners hun vaak schrijnende verhaal.

Ontwikkelingen in strijd met het recht op huisvesting

Volgens VN-gezant Farha zijn veel van die ontwikkelingen in strijd met het recht op huisvesting, een van de mensenrechten waaraan landen zich hebben verbonden en dient de overheid inwoners daartegen te beschermen. Met de oplopende huizenprijzen en het gebrek aan sociale huurwoningen van de laatste jaren, blijkt de documentaire ook in Nederland hoogst actueel.

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *