AgendaArchief agenda

27-02-2022 | Verkiezingsdebat Bouwopgave Wonen Deventer

Architectuurcentrum Rondeel organiseert zondag 27 februari a.s. het Verkiezingsdebat bouwopgave wonen, aanvang 13.00 uur, in de Hip in Deventer. De nieuwe voorzitter van Architectuurcentrum Rondeel, Hugo de Clercq, opent de bijeenkomst met o.a. inleidingen door Michiel Theuns en André ten Vergert.

Verkiezingsdebat Wonen Deventer 2022

Doelstelling van de gemeente Deventer is om in de komende jaren 11.000 woningen te bouwen in Deventer. Hiervoor is o.a. in 2020 al een inventarisatie gemaakt van binnenstedelijke herstructureringslocaties. Voor belangrijke locaties zijn al de nodige processen in gang gezet, bijv. De Kien en Roto Smeets. En ja… Deventer bruist van de nieuwbouwplannen! Maar welke standpunten hebben de verschillende Deventer politieke partijen over deze bouwopgave in de gemeente in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 tot en met 16 maart a.s., welke standpunten hebben de marktpartijen en wat vindt u als bewoner van de gemeente Deventer? We gaan hierover graag met u in debat op zondag 27 februari a.s.

Woonbehoeften in Stedendriehoek

Michael Theuns van organisatieadviesbureau Berenschot leidt het verkiezingsdebat in. Hij licht de uitkomsten van het meest recente onderzoek naar de woonbehoeften in de regio Stedendriehoek toe.

Urgentie Deventer woonopgave en samenwerking

André ten Vergert (voorzitter platform Wonen Deventer) gaat vervolgens in op waar de urgenties liggen in Deventer en wat van belang is in de samenwerking tussen de gemeente en de marktpartijen.

Verkiezingsdebat Bouwopgave Wonen Deventer – 27 februari 2022

Debat o.l.v. Rob van Beek (directeur-bestuurder bij Wooncorporatie De Goede Woning) met kandidaat-raadsleden

Inloop: vanaf 12.30 uur

Aanvang: 13.00 uur

Ronde 1 | Waar bouwen we? (ter vergelijk 11.000 woningen = 2 Vijfhoeken)

 • Inbreiden vs. uitbreiden
 • Belangrijke inbreidingslocaties
 • Belangrijke uitbreidingslocaties

Ronde 2 | Voor wie bouwen we?

 • Eigen behoefte Deventenaren vs. verhuizers uit de Randstad
 • Starters vs. doorstromers
 • Goedkoop vs. duur (incl. specifieke doelgroepen)

Reflectie van de ‘buren’ in de gemeente Voorst door wethouder Arjen Lagerweij.

Ronde 3 | Haalbaarheid van het noodzakelijke tempo

 • Duidelijkheid over plekken
 • Strijd om de ruimte: energietransitie (zon, wind), stikstof
 • Lange procedures – flexwonen als versneller?
 • Schaarste aan werkers in de bouw – conceptueel bouwen als versneller?
 • Schaarste aan materialen – Houtbouw als versneller?

Afsluiting verkiezingsdebat door Hugo de Clercq

Locatie verkiezingsdebat

De Hip
Brink 21, 7411 BR Deventer

De inloop is vanaf 12.30 uur en de kosten voor consumpties zijn voor eigen rekening.

AANMELDEN VERKIEZINGSDEBAT 27 FEBRUARI 2022 – VOLGEBOEKT

De publieke animo voor het debat is zo groot, dat we inmiddels volgeboekt zijn. U kunt zich ook niet meer aanmelden voor de wachtlijst.


OOK INTERESSANT!

Lees meer over het jaarprogramma van Architectuurcentrum Rondeel voor 2022.

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *